TAILIEUCHUNG - Giá trị báo chí trong kỷ nguyên truyền thông xã hội

“Mang những giá trị báo chí đến với hàng triệu con người trong thế giới hiện nay là mục tiêu mà chúng ta - giới báo chí đang hướng tới”. | Giá trị báo chí trong kỷ nguyên truyền thông xã hội Mang những giá trị báo chí đến với hàng triệu con người trong thế giới hiện nay là mục tiêu mà chúng ta - giới báo chí đang hướng tới . Hình minh họa. Nguồn Corbis Đây là chia sẻ của Geneva Overholser - Giám đốc trường Báo chí Annenberg thuộc Đại học Nam California Mỹ trên bản tin của Quỹ Nieman dành cho Báo chí thuộc ĐH Harvard. Truyền thông xã hội có giúp cho ngành báo Nếu chúng ta chỉ tâm niệm sử dụng truyền thông xã hội như một công cụ để phục vụ cho báo chí thì chúng ta đã nhầm. Truyền thông xã hội không đơn thuần chỉ là một trong những công cụ mà chúng ta đang và sẽ sử dụng - ít nhất là trong kỷ nguyên số mà chúng ta đang sống. Cái đáng để chúng ta lưu tâm đến ở đây là làm thế nào để mang những giá trị báo chí vào được thế giới truyền thông xã hội rộng lớn ấy. Trang bị những kiến thức nhất định về những trang web truyền thông xã hội hiện nay là việc đầu tiên chúng ta cần phải làm sau đó chúng ta mới có thể sử dụng chúng như những công cụ để cải thiện công việc của một nhà báo. Tôi xin nêu ra ở đây hai trang web nổi bật là và việc nghiên cứu chúng là rất có lợi đối với nhà báo. Nhưng bằng cách nào mà chúng ta có thể sử dụng truyền thông xã hội để phục vụ cho báo chí Ngành báo đòi hỏi chúng ta là một khi chúng ta quyết định làm báo là chúng ta phải hiểu được bản chất thực sự của vấn đề những bài báo của chúng ta có những ảnh hưởng nhất định đến những cá nhân liên quan đến bài báo đáo và nó gây ảnh hưởng rất lớn lên đời sống của cộng đồng. Trách nhiệm của nhà .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG