TAILIEUCHUNG - Nuôi lươn trong ruộng lúa

Đây là mô hình nuôi của một gia đình ở huyện Trường Âm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Diện tích ruộng nuôi rộng 300m2. Cách nuôi này mang lại hiệu quả kinh tế tổng hợp, dễ áp dụng. | Nuôi lươn trong ruộng lúa Nguồn Đây là mô hình nuôi của một gia đình ở huyện Trường Âm tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Diện tích ruộng nuôi rộng 300m2. Cách nuôi này mang lại hiệu quả kinh tế tổng hợp dễ áp dụng. Chuẩn bị ruộng nuôi Chia ruộng thành 12 luống giữa mỗi luống có rãnh nước. Chung quanh ruộng có mương từ giữa ruộng có xẻ mương chữ thập. Mương ruộng rộng 50 cm sâu 25 - 30 cm. Mỗi phần ruộng chia làm bốn ô mỗi ô rộng 6 25m2. Giống lúa cấy loại 231-8 . Giống lươn mua ở ngoài thị trường chọn con khỏe đồng cỡ. Khi cây lúa bắt đầu xanh cuối tháng 7 thì thả lươn giống vào. Mật độ thả trung bình 20 con m2. Chung quanh ruộng chắn bằng tấm lợp xi-măng dựng đứng theo góc 90o chân tấm lợp cắm vào đất cứng có kích thước 77 5 x 42 5cm. Quản lý ruộng nuôi Độ nước sâu Chủ yếu căn cứ vào nhu cầu sinh trưởng của lúa có chú ý đến tập tính sống của lươn. Thời kỳ đầu nước phục vụ cho lúa là chính phơi rút cạn nước nhiều lần. Thời kỳ sau nước để tưới ẩm là chính. Cụ thể trước 20-8 luôn giữ nước ở ruộng từ 6-10cm cho tới trước khi lúa ngậm đòng đến lúc hạt có sữa giữ mức nước sâu khoảng 6cm sau đó lần lượt bơm nước và tháo cạn cho đến ngày 14-10. Thời kỳ tháo cạn ruộng luôn giữ mức nước ở mương 5cm. Quá trình nuôi lươn cần kiểm tra cống ra vào đề phòng lươn bò mất. Cho ăn Bắt đầu cho ăn từ 1-8. Hai tháng đầu thức ăn chính gồm có thịt trai phế phẩm lò sát sinh dòi sau tháng thứ 3 cho ăn giun phế phẩm lò mổ. Thức ăn cho ăn thả vào các mương. Thời gian tháo cạn nước không cần cho ăn hay cho ăn ít. Sau 5-10 thời tiết lạnh lươn ăn ít sau đó không cho ăn. Tổng cộng thời gian cho ăn 59 ngày. Bón phân Đổ phân bón lót khi chưa cày ruộng sau khi lúa lên xanh thì bón thúc thêm phân đạm lân. Mỗi một m2 ruộng bón 3kg đạm 7gam kali. Thời kỳ có đòng đến lúa ra hoa bón thúc một lần bằng phân chuồng với 1kg phân lợn m2 phân bắc 0 5kg m2. Chú ý bón ở mương ruộng ngấm dần vào lúa. Phòng trị bệnh hại Quá trình nuôi lươn lươn ăn sâu bọ nên lúa ít bị bệnh. Trong thời gian nuôi phun thuốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.