TAILIEUCHUNG - Mối quan hệ giữa Lạm phát và Thất nghiệp

Khái niệm:Lạm phát là sự tăng lên liên tục của mức giá trung bình theo thời gian. Phân loại: Lạm phát vừa phải:Có tỷ lệ lạm phát dưới 10%/năm. Lạm phát phi mã:Xảy ra khi giá cả tăng tương đối nhanh với tỷ lệ 2 hoặc 3 con số một năm. Siêu lạm phát:Xảy ra khi lạm phát đột biến tăng lên với tốc độ vượt xa lạm phát phi mã. Nguyên nhân: Lạm phát cầu kéo:Xảy ra khi tổng cầu tăng lên mạnh mẽ tại mức sản lượng đã đạt hoặc vượt quá mức sản lượng tiềm. | I LẠM PHÁT-THẤT NGHIỆP. 1 Lạm phát. Khái niệm Lạm phát là sự tăng lên liên tục của mức giá trung bình theo thời gian. Phân loại Lạm phát vừa phải Có tỷ lệ lạm phát dưới 10 năm. Lạm phát phi mã Xảy ra khi giá cả tăng tương đối nhanh với tỷ lệ 2 hoặc 3 con số một năm. Siêu lạm phát Xảy ra khi lạm phát đột biến tăng lên với tốc độ vượt xa lạm phát phi mã. Nguyên nhân Lạm phát cầu kéo Xảy ra khi tổng cầu tăng lên mạnh mẽ tại mức sản lượng đã đạt hoặc vượt quá mức sản lượng tiềm năng. Lạm phát chi phí đẩy Xảy ra do các cơn sốc về giá cả của các vật tư cơ bản xăng dầu điện. Lạm phát do tiền tệ Xảy ra khi chính phủ tăng mức cung tiền danh nghĩa để đảm bảo nhu cầu tiền thực tế. Ảnh hưởng Giá cả tăng mạnh sẽ làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các DN và toàn bộ nền kinh tế. Lạm phát cao làm giảm giá trị đồng tiền trong nước. Khi các mức giá cả trong tương lai khó dự đoán hơn thì các kế hoạch kinh doanh và tiết kiệm hợp lý sẽ trở nên khó thực hiện hơn. Người dân ngày càng lo ngại về sức mua trong ONE HUNDRtĩtl sillion DOLLARS . tương lai của họ bị giảm xuống và 1UUUUU uuvuyu mức sống của họ vì đó mà cũng kém đi. Lạm phát khuyến khích các hoạt động đầu tư mang tính trục lợi hơn là đầu tư vào các hoạt động sản xuất Lạm phát cao đặc biệt ảnh hưởng xấu đến những người có thu nhập không tăng kịp mức tăng của giá cả đặc biệt là những người chỉ sống nhờ vào thu nhập cố định như những người hưởng lương hưu hay công chức phúc lợi và mức sống của họ sẽ bị giảm đi. Ngoài một số ảnh hưởng tiêu cực trên thì lạm phát với tỷ lệ thấp có một số tác động tích cực đến nền kinh tế như Kích thích nền kinh tế tăng trưởng cao hơn có đánh đổi với tỷ lệ thất nghiệp trong ngắn hạn. 2 Thất nghiệp. Các khái niệm liên quan đến thất nghiệp Lực lượng lao động Là số người trong độ tuổi lao động đang có việc hoặc chưa có việc làm nhưng đang tích cực tìm kiếm việc làm. Người thất nghiệp Là người chưa có việc làm nhưng mong muốn và đang tìm kiếm việc làm. Tỷ lệ thất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN