TAILIEUCHUNG - Nuôi hàu thương phẩm

Hàu là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, với hàng trăm loài khác nhau hiện đang được nuôi rộng rãi trên thế giới. Ở Việt Nam, hàu được nuôi ở các cửa sông, có kích thước lớn, phân bố rộng, và cũng được nuôi khá phổ biến. | Nuôi hàu thương phẩm Nguồn Hàu là động vật thân mềm hai mảnh vỏ với hàng trăm loài khác nhau hiện đang được nuôi rộng rãi trên thế giới. Ở Việt Nam hàu được nuôi ở các cửa sông có kích thước lớn phân bố rộng và cũng được nuôi khá phổ biến. Nuôi vỗ đàn bố mẹ - Chọn những cá thể lớn kích thước từ 15-20cm khối lượng thân từ vỏ không bị dập vỡ để nuôi tạo đàn bố mẹ. Nuôi treo trong đầm nơi có độ mặn tương đối ổn định từ 15-20 và giàu thức ăn. - Trước khi cho đẻ hàu bố mẹ được nuôi vỗ từ 5-10 ngày trong bể xi-măng ít thay nước 20 thể tích bể ngày thức ăn là các loại vi tảo. Cho đẻ và ương ấu trùng Kích thích hàu đẻ bằng cách thay đổi nhiệt độ nước của môi trường nuôi từ 3- 40C để gây sốc kích thích hàu đẻ trứng phóng tinh. Tỷ lệ đực cái là 4 6. Trứng thụ tinh ngay sau khi đẻ và được lọc qua lưới với kích thước mắt lưới 40mm và chuyển sang bể ương ấp. - Mật độ ương ban đầu là 20-25 tế bào ml. Sau 24 giờ lọc thu ấu trùng đỉnh vỏ thẳng và chuyển ương trong bể mới có dung tích 2-3m3 với mật độ 10-15 con ml. Chăm sóc và quản lý ấu trùng - Hằng ngày thay 1 2 thể tích nước trong bể ương. Thay toàn bộ nước vệ sinh bể và chuyển ấu trùng sang bể ương mới 2 ngày lần. - Cho ăn bằng vi tảo mật độ - tế bào ml vào buổi sáng và Sục khí 24 24 giờ độ mặn là 8-20 o nhiệt độ nước 24-300C pH 7 8-8 nồng độ O2 từ 4-6mg lít. Thấy ấu trùng phân tán đều trong bể là được. Thu ấu trùng Trong điều kiện bình thường thời gian ương kéo dài từ 20-25 ngày. Khi ấu trùng đạt kích thước 250-350um chúng xuất hiện chân bò và chuyển sang trạng thái sống bám cố định vào giá thể. Đây là giai đoạn để thu con giống. - Thu ấu trùng bám vào giá thể bằng các loại vật bám khác nhau như vỏ hàu vỏ sò ngói vỡ tấm nhựa. để phục vụ nuôi treo. - Thu ấu trùng ở dạng đơn con giống bám vào vật bám với kích thước nhỏ 25um như bột xi-măng bột vỏ hầu phục vụ cho kiểu nuôi khay. Xu thế hiện nay là sử dụng con giống dạng đơn để nuôi khay. Nuôi thành con giống Ảu trùng sau khi bám 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN