TAILIEUCHUNG - Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên (3-4 t uổi)

Phát triển nhận thức: - Tích cực tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. - Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phán đoán và suy luận về một số hiện tượng tự nhiên xung quanh trẻ. - Nhận biết một số hiện tượng thời tiết, tự nhiên thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi các hoạt động của cây cối, con vật và con người theo mùa. - Nhận biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và các cách bảo vệ nguồn nước sạch. -. | Kế hoạch giảng dạy Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên Thời gian 4 tuần I. Muc tiêu 1. Phát triển nhân thức - Tích cực tìm tòi khám phá các sự vât hiện tượng xung quanh. - Phát triển khả năng quan sát so sánh phán đoán và suy luân về một số hiện tượng tự nhiên xung quanh trẻ. - Nhân biết một số hiện tượng thời tiết tự nhiên thay đổi theo mùa thứ tự các mùa và sự thay đổi các hoạt động của cây cối con vât và con người theo mùa. - Nhân biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và các cách bảo vệ nguồn nước sạch. - Biết so sánh lượng nước bằng các cách khác nhau nhân biết tách gộp trong phạm vi 9. - Phân biệt ngày đêm nhân biết hôm qua hôm nay ngày mai. - Nhân biết phân biệt chữ cái g y 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp - Trẻ biết trả lời các câu hỏi tại sao Như thế nào để làm gì - Phát triển khả năng kể chuyện sáng tạo kể chuyện tưởng tượng. - Chủ động thảo luân trao đổi với cô và bạn. Biết sử dụng lời nói để diễn tả trọn vẹn ý nghĩ của mình. - Phát âm đúng các chữ y g có trong các từ về nước và các hiện tượng tự nhiên. 3. Phát triển thẩm mỹ - Cảm nhân cái đẹp trong thiên nhiên trong câu chuyện bài thơ về các hiện tượng tự nhiên. - Thể hiện cảm xúc sáng tạo qua việc cảm nhân cái đẹp trong thiên nhiên thông qua các hoạt động nghệ thuât cắt xé dán nặn vẽ và các hoạt động âm nhạc. - Hát đúng giai điệu và lời bài hát biết sáng tạo các vận động theo các giai điệu. 4. Phát triển thể chất - Biết sử dụng các trang phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khỏe. - Hình thành thói quen vệ sinh trong ăn uống và phòng bệnh. - Nhận biết và tránh nhưng nơi nguy hiểm đối với trẻ. - Phát triển hệ cơ tay chân bụng thông qua các hoạt động ném trúng đích thẳng đứng bóng chuyền qua đầu qua chân. - Ý thức thực hiện đúng kỷ luật. 5. Phát triển tình cảm - xã hội - Có ý thức tiết kiệm nước sạch ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường. - Có thói quen thực hiện các hoạt động lao động tự phục vụ. - Có ý thức lịch sự trong giao tiếp với mọi người xung quanh. II. Nội Dung Nước Các hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN