TAILIEUCHUNG - Bài 4: Pháp luật cạnh tranh

Nội dung: Cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh. Các khái niệm kinh tế cơ bản liên quan đến Luật Cạnh tranh. Vi phạm pháp luật cạnh tranh và trách nhiệm pháp lý. Mục tiêu: Sử dụng kiến thức kinh tế vi mô để giúp học viên nắm được cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh. Trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về cạnh tranh, độc quyền và thị trường liên quan. Giúp học viên biết sử dụng các công cụ để xác định thị trường liên quan trong một vụ việc cạnh tranh cụ thể | TOPICA C1I HIIU law IA ÕUẬỄ If Bài 4 Pháp luật cạnh tranh BÀI 4 PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Nội dung Cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh Các khái niệm kinh tế cơ bản liên quan đến Luật Cạnh tranh Vi phạm pháp luật cạnh tranh và trách nhiệm pháp lý Mục tiêu Hướng dẫn môn học Sử dụng kiến thức kinh tế vi mô để giúp học viên nắm được cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh Trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về cạnh tranh độc quyền và thị trường liên quan. Giúp học viên biết sử dụng các công cụ để xac định thị trường liên quan trong một vụ việc cạnh tranh cụ thể. Để học tốt bài này học viên cần thực hiện các công việc sau Đọc kỹ Bài 4 Pháp luật cạnh tranh trong giáo trình Luật Kinh tế của Chương trình TOPICA. Tích cực thảo luận với giáo viên và học viên qua mạng Internet. Tham khảo thông tin có trên trang web của Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương Đọc Luật Cạnh tranh 2004. Thời lượng 10 tiết 79 TOPỊCA C1I HIIU iaw ựwf . ÕUẬỄ rí Bài 4 Pháp luật cạnh tranh TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI Tình huống Siêu thị của công ty BTN nhận thấy nhu cầu xe máy hiệu WZ của thị trường đang tăng cao. BTN đề nghị hãng sản xuất xe máy nhãn hiệu nói trên ký hợp đồng mua 100 xe. Biết đây là loại xe đang được thị trường ưa chuộng nên hãng này đã hạn chế số lượng hàng bán ra nhằm tăng giá bán. Đối với đề nghị của BTN hãng xe này chấp nhận bán 100 xe WZ với điều kiện BTN phải chấp nhận trong hợp đồng mua thêm 100 mũ bảo hiểm do hãng này sản xuất. BTN đã nhập về rất nhiều mũ bảo hiểm của hãng khác và thị trường mũ bảo hiểm đã bắt đầu trở nên bão hòa do vậy BTN không có nhu cầu mua thêm mũ bảo hiểm. Do không chấp nhận yêu cầu mua kèm mũ bảo hiểm nên hợp đồng giữa BTN và hãng xe máy không được ký kết. Câu hỏi gợi mở Theo anh chị yêu cầu buộc phải mua kèm mũ bảo hiểm của hãng xe máy nói trên có vi phạm pháp luật không Vì sao 80 Bài 4 Pháp luật cạnh tranh . Cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh . Hiệu quả kinh tế Bất cứ nền kinh tế nào cũng phải hướng tới hiệu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN