TAILIEUCHUNG - Những yếu tố phi ngôn ngữ trong giao tiếp với khách hàng

Trong quá trình giao tiếp với khách hàng, ngoài lời nói ra còn yêu cầu phải sử dụng một số yếu tố ngoài ngôn ngữ để tác động tới sự giao lưu với khách hàng. Trong lúc giao lưu với khách hàng, những yếu tố này cần phải chú ý những lễ nghi gì, xin xem chi tiết sau đây. Những hình thức của yếu tố ngoài ngôn ngữ trong giao tiếp chủ yếu bao gồm: Thài độ và tư thế, ra hiệu bằng tay, tầm nhìn, nét mặt và vị trí, cự ly giữa hai bênvvNhững hình thức biểu. | Những yếu tố phi ngôn ngữ trong giao tiếp với khách hàng Trong quá trình giao tiếp với khách hàng ngoài lời nói ra còn yêu cầu phải sử dụng một số yếu tố ngoài ngôn ngữ để tác động tới sự giao lưu với khách hàng. Trong lúc giao lưu với khách hàng những yếu tố này cần phải chú ý những lễ nghi gì xin xem chi tiết sau đây. Những hình thức của yếu tố ngoài ngôn ngữ trong giao tiếp chủ yếu bao gồm Thài độ và tư thế ra hiệu bằng tay tầm nhìn nét mặt và vị trí cự ly giữa hai hình thức biểu đạt này trong giao tiếp đều cần phải chú ý. Việc sử dụng ngôn ngữ không lời có khi có thể biểu đạt những ý muốn nói mà lời nói không thể tả hết được. Do đó cũng có thể dễ hiểu hơn và mang lại hiệu quả bất ngờ hơn trong dịch vụ khách hàng. Thái độ và tư thế Trong bất kì trường hợp nào nhân viên marketing đều phải tỏ rõ thái độ thành thật nhiệt tình ung dung đây là cơ sở để giao tiếp tốt với khách hàng là tiền đề cơ bản để thể hiện sự tôn trọng khách hàng. Phải chú ý tránh 4 thái độ sau đây - Thái độ ngạo mạn như thế sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của khách hàng. - Thái độ lúng túng sẽ làm cho khách hàng không dám tin tưởng. - Thái độ lạnh lùng sẽ làm cho khách hàng cảm thấy không thân thiện. - Thái độ tuỳ tiện sẽ làm cho khách hàng không tôn trọng bạn. Nhưng nếu chỉ có thái độ chính xác thôi vẫn chưa đầy đủ nhân viên marketing còn phải luôn luôn chú ý đến cách ăn nói của mình tiếp tục tạo ấn tượng tốt cho khách hàng để giúp bạn đạt được mục đích marketing. Nhân viên marketing trong quá trình giao tiếp với khách hàng cũng nên đặc biệt chú ý tránh những tư thế sau đây - Không nên nhìn đi nơi khác nhấp nhổm đứng ngồi không yên nhìn ngang nhìn dọc tư tưởng không tập trung. - Không nên ngáp ngắn ngáp dài. - Không được gãi đầu gãi tai bẻ ngón chân tay. - Không nên ngửa mặt lên trời vênh vênh váo váo không nhìn chằm chằm vào khách hàng không nên nhìn vào khách hàng từ đầu tới chân. Tuỳ theo khách hàng và từng trường hợp khác nhau nhân viên marketing nên áp dụng những tư thế .