TAILIEUCHUNG - Chủ đề - Hiện tuợng tự nhiên - Khối lá

Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: Trẻ có kiến thức sơ đẳng, thiết thực về môi trường tự nhiên. Phát triển tính tò mò,ham hiểu biết. Phát triển óc quan sát, khả năng phán đoán, nhận xét về các hiện tượng xung quanh. 2. Phát triển thể chất: Phát triển một số vận động cơ bản: Nhảy, chuyền bóng Phát triển sự phối hợp vận động - giác quan Trẻ có cảm giác sảng khoái, dễ chịu khi tiếp xúc với môi trường thiên nhiên. . | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Kế hoạch Giảng dạy Khối Lá Tháng 12 Chủ đề Môi trường - Nước -Không khí -Ánh sáng. Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com tiêu 1. Phát triển nhận thức Trẻ có kiến thức sơ đẳng thiết thực về môi trường tự nhiên. Phát triển tính tò mò ham hiểu biết. Phát triển óc quan sát khả năng phán đoán nhận xét về các hiện tượng xung quanh. 2. Phát triển thể chất Phát triển một số vận động cơ bản Nhảy chuyền bóng. Phát triển sự phối hợp vận động - giác quan Trẻ có cảm giác sảng khoái dễ chịu khi tiếp xúc với môi trường thiên nhiên. 3. Phát triển ngôn ngữ Biết sử dụng các hiện tượng thiên nhiên đặc điểm của mùa cảnh quan thiên nhiên. Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN