TAILIEUCHUNG - Những sai lầm từ tiếp thị đến kinh doanh

Nếu những quyết định marketing của bạn dựa vào 4 suy nghĩ tiếp thị dưới đây, bạn có thể sẽ bị giảm lợi nhuận trong kinh doanh. Lầm tưởng 1: Mọi người luôn luôn mua ở nơi giá rẻ nhất Nếu đây là sự thật thì rõ ràng chỉ có những doanh nghiệp bán sản phẩm giá rẻ mới tồn tại. Chúng ta có thể thấy một số khách hàng mua ở những nơi giá rẻ nhất nhưng hầu hết mọi người lại quan tâm nhiều hơn đến giá trị đồng tiền của họ chứ không phải chỉ chú trọng. | Những sai lầm từ tiếp thị đến kinh doanh Nếu những quyết định marketing của bạn dựa vào 4 suy nghĩ tiếp thị dưới đây bạn có thể sẽ bị giảm lợi nhuận trong kinh doanh. Lầm tưởng 1 Mọi người luôn luôn mua ở nơi giá rẻ nhất Nếu đây là sự thật thì rõ ràng chỉ có những doanh nghiệp bán sản phẩm giá rẻ mới tồn tại. Chúng ta có thể thấy một số khách hàng mua ở những nơi giá rẻ nhất nhưng hầu hết mọi người lại quan tâm nhiều hơn đến giá trị đồng tiền của họ chứ không phải chỉ chú trọng đến mặc cả giá. Mẹo Tìm kiếm một số cách giảm chi phí mà bạn có thể nâng cao giá trị nhận thức của mọi người về sản phẩm dịch vụ của bạn. Sau đó hãy thử tăng mức giá. Khi đó đừng ngạc nhiên nếu cả doanh số và lợi nhuận đều tăng lên Lầm tưởng 2 Đưa ra cho khách hàng nhiều sự lựa chọn có thể làm tăng doanh số bán Thực tế đưa ra cho khách hàng nhiều sự lựa chọn thường làm giảm doanh số bán. Bởi vì khi đứng trước nhiều sự lựa chọn hầu hết khách hàng rất khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng. Họ thường phản ứng lại bằng cách chần chừ hoặc chẳng bao giờ quyết định cả. Khi điều này xảy ra thì dĩ nhiên bạn không bán được hàng. Mẹo Giới hạn quyết định của khách hàng khiến họ phải một là OK. Tôi sẽ mua hoặc là Không. Tôi sẽ không mua. Đừng để mất khách hàng khi đưa ra quá nhiều sự lựa chọn. Lầm tưởng 3 Mọi người cần sản phẩm dịch vụ của tôi Đó là điều bạn nghĩ. Nhưng hầu hết khách hàng đều không nghĩ họ cần nó và hầu hết không sẵn sàng chi tiền để mua nó. Chính rủi ro của lầm tưởng này đã khiến nhiều marketer tin rằng họ có thể thành công mà không cần tiếp thị hoặc bán hàng. Họ nghĩ rằng sản phẩm của họ là đặc biệt mà tự khách hàng sẽ cần đến. Thật không may mắn. Điều này chẳng bao giờ xảy ra cả. Xây dựng và phát triển một doanh nghiệp thành công thực sự là một việc hết sức khó khăn - hầu hết đều chú trọng đến việc tìm kiếm khách hàng. Thậm chí cho dù nhiều người sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn rồi thì bạn vẫn cần một chiến lược tiếp thị để có được .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    14    0    20-01-2021
11    15    0    20-01-2021