TAILIEUCHUNG - Chủ đề - Hiện tuợng tự nhiên - Khối chồi

Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: Trẻ có hiểu biết về chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên. Biết các nguồn nước có trong tự các trạng thái của nước:rắn, lỏng, phân biệt nước sạch và nước ô nhiễm. Trẻ biết được các nguồn sáng trong tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo; biết phân biệt ngày và đêm. Biết định hướng các vị trí trong không gian:trái, phải. trên, dưới, trước, sau. . | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Kế hoạch Giảng dạy Khối Chồi Tháng 12 Chủ đề Môi trường - Nước -Không khí -Ánh sáng. Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục tiêu 1. Phát triển nhận thức Trẻ có hiểu biết về chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên. Biết các nguồn nước có trong tự các trạng thái của nước rắn lỏng phân biệt nước sạch và nước ô nhiễm. Trẻ biết được các nguồn sáng trong tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo biết phân biệt ngày và đêm. Biết định hướng các vị trí trong không gian trái phải. trên dưới trước sau. 2. Phát triển thể chất Biết vệ sinh thân thể thường xuyên bằng cách tắm rửa với nước sạch để cơ thể luôn sạch sẽ. Ăn uống nấu bằng nước sạch. Giáo dục trẻ có hành vi văn minh vệ sinh. Học tập vui chơi vào ban ngày nghỉ ngơi vào ban đêm đúng giờ 3. Phát triển ngôn ngữ Trẻ biết gọi tên các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ của mình. Biết sử dụng các tính từ để chỉ các trạng thái của các hiên tượng mặt trời đỏ rực ngôi sao lấp lánh. Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN