TAILIEUCHUNG - Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người tâm thần mãn tính, thuộc hộ gia đình nghèo

Tham khảo tài liệu 'đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người tâm thần mãn tính, thuộc hộ gia đình nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người tâm thần mãn tính thuộc hộ gia đình nghèo Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội UBND huyện thành phố Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng và sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Xác nhận theo đơn đề nghị của đối tượng Các bước Tên bước 1. Bước 1 2. Bước 2 Mô tả bước Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã mẫu hồ sơ theo quy định . Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ thống nhất của hồ sơ. - Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng UBND cấp xã thẩm định niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai nếu không có thắc mắc khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện để xem xét giải quyết. - Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại Tên bước Mô tả bước Khi Huyện ra quyết định gửi về xã xã sẽ mời đối tượng đến 3. Bước 3 . . . . nhận quyết định và chi trả trợ cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị của đối tượng có đề nghị của Trưởng thôn nơi đối tượng cư trú. 2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp. 3. Bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực . 4. Bản sao hồ sơ bệnh án có chứng thực . Số bộ hồ sơ 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN