TAILIEUCHUNG - CHỦ ĐỀ: Luât lệ và phuơng tiện giao thông

1. Phát triển nhận thức: - Trẻ biết tên gọi, nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông( đường bộ: đường hang không, đường thủy). - Nhận biết các đặc điểm nổi bật cảu các loại phương tiện giao thông. - Nhận biết một số luật giao thông đơn giản dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông đường bộ. - Có khả năng so sánh, phân loại các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động và theo tốc độ di chuyển. . | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com CH Ủ ĐỀ Luât lệ và phương tiện giao thông t ì s OJS ä o o Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com 1. Phát triển nhận thức - Trẻ biết tên gọi nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông đường bộ đường hang không đường thủy . - Nhận biết các đặc điểm nổi bật cảu các loại phương tiện giao thông. - Nhận biết một số luật giao thông đơn giản dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông đường bộ. - Có khả năng so sánh phân loại các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động và theo tốc độ di chuyển. 2. Phát triển ngôn ngữ - Trẻ biết gọi đúng tên các phương tiện giao thông ô tô xe buýt xe đạp xe xích lô tàu thủy ghe máy bay khinh khí cầu. - Có khả năng diễn đạt kinh nghiệm hiểu biết của mình về các phương tiện giao thong các giao tiếp trên các phương tiện giao thông công cộng. Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Có thể kẻ tên nơi đỗ của các phương tiện giao thông bến xe nhà ga sân bay bến cảng. - Có thể hiểu và nói được các động từ lao vun vút chạy như tên bay lượn trên bầu trời chạy lướt song. 3. Phát triển thẩm mỹ - Có thể tọa hình các phương tiện giao thông từ những nguyên vật liệu mở. - Biết các kỹ năgn vẽ nặn xé dán để tạo ra các phương tiện giao thông. - Thích vận động kết hợp khi nghe các bài hát về giao thông. - Có khả năng đọc thơ kể chuyện diễn cảm đóng kịch về các tác phẩm văn học nói đến giao thông. 4. Phát triển vận động - Vận động cơbản có khả năng thực hiện một số các vận động bò chạy trèo lên xuống ghế. một cách thành thạo. có khả năng định hướng khi thực hiện các vận động. - Vận động tinh biết cách sử dụng kéo để cắt một số vật bằng giấy biết sử dụng hồ dán băng keo băng keo Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN