TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO : ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU TỚI SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI PHUN THUỐC

Tiếp xúc lâu dài với thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có thể dẫn đến các rối loạn tim phổi, thần kinh và các triệu chứng về máu và các bệnh về da. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá tác động của việc sử dụng thuốc BVTV tới sức khoẻ của nông dân, đặc biệt đối với những người phun thuốc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng thuốc BVTV có những ảnh hưởng tiêu cực đáng chú ý tới nông dân. . | Science Technology Development Vol 9 - 2006 ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU TỚI SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI PHUN THUỐC Phạm Bích Ngân 1 Đinh Xuân Thắng 2 1 Phân Viện Bảo Hộ Lao Động 2 Viện Môi Trường Tài nguyên - ĐHQG-HCM Bài nhận ngày 07 tháng 11 năm 2005 hoàn chỉnh sửa chữa ngày 28 tháng 02 năm 2006 TÓM TĂT Tiếp xúc lâu dài với thuốc bảo vệ thực vật BVTV có thể dẫn đến các rối loạn tim phổi thần kinh và các triệu chứng về máu và các bệnh về da. Trong nghiên cứu này chúng tôi đánh giá tác động của việc sử dụng thuốc BVTV tới sức khoẻ của nông dân đặc biệt đối với những người phun thuốc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng thuốc BVTV có những ảnh hưởng tiêu cực đáng chú ý tới nông dân. Tần suất các rủi ro về sức khoẻ được đánh giá là có liên quan với mức độ và liều lượng sử dụng loại thuốc sử dụng và một số đặc điểm cá nhân của người sử dụng thuốc. Vì vậy các chính sách quy định việc sử dụng hoá chất nguy hại cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng đặc biệt là về giới hạn tác động của thuốc đến sức khoẻ người nông dân. Bên cạnh đó việc đầu tư vào công tác huấn luyện và tuyên truyền cho người nông dân về quản lý thuốc BVTV và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp có thể giúp giảm thiểu các rủi ro về sức khoẻ. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Bên cạnh những ưu điểm của việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật sau đây gọi tắt là thuốc trừ sâu - TTS trong phòng chống dịch bệnh nâng cao năng suất và bảo vệ cây trồng bảo đảm cung cấp lương thực thực phẩm theo nhu cầu ngày càng tăng của xã hội TTS còn có những tác hại nhất định gây hậu quả xấu đến môi trường đặc biệt là ảnh hưởng tới sức khoẻ của những người phun thuốc. Để bảo vệ sức khoẻ người lao động và môi trường sống nhà nước ta đã ban hành danh mục các loại TTS được phép sử dụng và các loại cấm hoặc hạn chế sử dụng trong điều kiện thực tế của Việt Nam. Tuy nhiên do kém hiểu biết hoặc theo thói quen việc sử dụng TTS vẫn còn rất tuỳ tiện không theo quy định hướng dẫn đã ban hành không có hoặc có trang bị bảo hộ lao động nhưng chưa đạt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN