TAILIEUCHUNG - Làm thế nào để truyền cảm xúc cho khách hàng

Vị phó giám đốc phụ trách kinh doanh gõ tay xuống bàn trong họp nói: "Tất cả mọi người trong phòng này cần phải có nhiều nhiệt huyết hơn trong việc bán hàng của chúng ta! Mọi người cần phải biết chúng ta bán hàng với chất lượng cao nhất. Nếu các bạn không thể hiện điều đó cho khách hàng thấy, họ sẽ không tin điều đó". Cảm xúc mạnh mẽ mà người bán hàng tạo ra có một sức mạnh to lớn khiến các khách hàng biến cảm nhận thành hành động. Tuy nhiên không phải lúc nào trong người. | Làm thế nào để truyền cảm xúc cho khách hàng Vị phó giám đốc phụ trách kinh doanh gõ tay xuống bàn trong họp nói Tất cả mọi người trong phòng này cần phải có nhiều nhiệt huyết hơn trong việc bán hàng của chúng ta Mọi người cần phải biết chúng ta bán hàng với chất lượng cao nhất. Nếu các bạn không thể hiện điều đó cho khách hàng thấy họ sẽ không tin điều đó . Cảm xúc mạnh mẽ mà người bán hàng tạo ra có một sức mạnh to lớn khiến các khách hàng biến cảm nhận thành hành động. Tuy nhiên không phải lúc nào trong người bán hàng cũng tràn đầy nhiệt huyết. Vị phó giám đốc kinh doanh nọ đã buộc nhân viên của mình luôn phải tràn đầy nhiệt huyết trong công việc nhưng nhiệt huyết chỉ có được khi các nhân viên thấy rõ điều gì đó tốt đẹp và có nhu cầu biến điều đó thành hiện thực chứ không phải do ai đó thúc giục. Mặt trái của những cảm xúc mạnh mẽ Cần biết rằng nhiệt huyết có thể chống lại chính chúng ta nếu bạn thể hiện chúng không đúng nơi đúng chỗ. Nếu bạn quá chú tâm vào cách suy nghĩ để bán cho được hàng hóa hoặc nếu sự tâng bốc luôn nhắm vào thứ hàng hóa muốn bán nhưng đó không phải là nhu cầu hoặc yêu thích của khách hàng thì khả năng thành công của bạn rất thấp. Một khi mọi người đánh giá bạn chỉ thích thú với đề tài của mình có nghĩa là bạn sẽ thất bại. Dù cho những đề nghị của bạn hấp dẫn thế nào đi nữa và dù bạn trình bày vấn đề nhiệt tình đến đâu thì mọi người vẫn không bị thuyết phục. Vấn đề then chốt là cần tập trung vào việc tạo ra nhiệt huyết cho khách hàng chứ không phải ai khác. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn nói lớn tiếng hoa tay múa chân mà điều quan trọng cần làm là khiến cho khách hàng phải gật đầu. Tạo nhiệt huyết cho khách hàng thế nào Trước hết phải nẵm vững lý do gặp khách hàng và tìm ra giải pháp thích hợp khiến họ sẵn sàng hợp tác. Muốn vậy bạn cần phải 1. Tạo được điều gì đó phải khác biệt rõ rệt trong kinh doanh hoặc trong đời sống của khách hàng Nếu bạn có những cách tiếp cận mới lạ độc đáo thay vì sử dụng mãi một cách thức tiếp cận cũ kỹ bạn sẽ có lợi