TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 289

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 289', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhietdotai mire xung mac dlnh t_ht anganh Idle Full load BigTyp 120 thap han HSF df 9oC khi dung quat goc 1300 rpm. Nhieu do thoi cung lam tui cam nhan duoc suc gio cua con bao nhiet doi Thermaltake roi G- Tai mwc xung 2500MHz vcore Nhietdotai miFcxung 2600 .1 Hz vcore 1 04v Idle Full load BigTyp 120 1300rpm da bi G-Power duoi kip nhnng co nang G-Power Pro van ko lam vi tri cua BigTyp 120 suy suyen khi G-Power hu am troi edn BigTyp 120 thi cn lang le ma tien. Tui thay fan 2200 rpm thi ket qua edn tot hon nna. t_ht anganh Nhietdotai mircxung 2700 MHz vcore Sv Idle Full load 0 muc stress tan nhiet rat cao nay 2 HSF df cua AMD da gia tu cuoc chai em G-Power Pro van tiep tuc nhung du co gang het suc chi giu duoc moc 50oC bun