TAILIEUCHUNG - Quan hệ công chúng bài giảng 4 - Lập kế hoạch

Quản trị bởi mục tiêu (MBO): mbo cung cấp những chỉ dẫn quan trọng và phương hướng để đạt được mục tiêu đề ra. 9 bước cơ bản để một chuyên viên PR có thể khái niệm hóa mọi thứ từ một bảng thông cáo báo chí đơn giản đến một chương trình truyền thông phức tạp. | Quan hệ công chúng Bài giảng 4 - Lập kế hoạch Giới thiệu Tiến trình PR (RACE): Nghiên cứu (Research) Lập kế hoạch (Action programming) Giao tiếp (Communication) Đánh giá (Evaluation) Nội dung bài giảng Vai trò của việc lập kế hoạch Các phương pháp Các thành phần của chương trình PR Bản kế hoạch PR Giá trị của việc lập kế hoạch Thiết lập mục tiêu cho các hoạt động PR Chương trình PR phải là công cụ hỗ trợ cho mục tiêu kinh doanh, marketing và truyền thông Để biết những việc gì sẽ tiến hành Các hoạt động để đạt được mục tiêu của PR Ngăn ngừa tính không hệ thống & không hiệu quả khi thực hiện chương trình PR Công tác PR sẽ có giá trị hơn Các phương pháp Quản trị bởi mục tiêu (Management by Objective = MBO) Mô hình kế hoạch chiến lược Ketchum Quản trị bởi mục tiêu (MBO) MBO cung cấp những chỉ dẫn quan trọng & phương hướng để đạt được mục tiêu đề ra PR theo MBO: 9 bước cơ bản để một chuyên viên PR có thể khái niệm hóa mọi thứ từ một bản thông cáo báo chí đơn giản .