TAILIEUCHUNG - Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times

Nhân viên nhìn chung có quyền nhận làm các công việc tự do nhưng không trực tiếp cạnh tranh với công việc Thời báo yêu cầu. Thông thường, nhân viên không được phép làm việc cho các đối thủ cạnh tranh. | Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times IV 9. LÀM BÁO NGOÀI PHẠM VI THỜI BÁO 92. Nhân viên nhìn chung có quyền nhận làm các công việc tự do nhưng không trực tiếp cạnh tranh với công việc Thời báo yêu cầu. Thông thường nhân viên không được phép làm việc cho các đối thủ cạnh tranh. Trong những trường hợp hi hữu nếu được phép thì việc chấp thuận chỉ giới hạn trong những trường hợp Thời báo không muốn cử nhân viên của mình viết về vấn đề hoặc chủ đề tương tự. 93. Mỗi năm Thời báo sẽ cạnh tranh trên phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với năm trước. Báo viết sẽ vẫn là lĩnh vực hoạt động chính song chúng ta sẽ tiếp cận hàng triệu độc giả thông qua Thời báo New York trên mạng Internet. Chúng ta đang tìm cách biến báo viết thành báo hình có ảnh hưởng lớn. Chúng ta xuất bản hàng loạt cuốn sách được tập hợp từ các bài viết trước đây và cung cấp kho lưu trữ ảnh đáp ứng tiêu chuẩn của bảo tàng. Chúng ta chuyền tải đầy đủ nội dung Thời báo New York trên mạng Internet. Sứ mệnh chủ yếu của chúng ta là phục vụ độc giả có trí tuệ đánh giá cao phong cách báo chí của Thời báo thông qua mọi phương tiện phù hợp. 94. Các đối thủ cạnh tranh gồm mọi tờ báo tạp chí hoặc các ấn phẩm khác bất kể hình thức nào với nội dung xã luận tập trung chủ yếu vào thành phố New York hoặc thông tin và tin tức nói chung. Nếu vị trí cạnh tranh của một ấn phẩm trang Web hoặc đài truyền hình không rõ thì nhân viên cần phải tham khảo ý kiến của phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập phụ trách trang xã luận. 95. Phóng viên được khuyến khích nhưng không bắt buộc gửi bài viết tự do của họ cho Thời báo hoặc cho Thời báo New York trên mạng Internet trước khi gửi bài đi nơi khác. Thời báo sẽ giới thiệu một số ấn phẩm đề đăng tải bài viết và nhân viên sẽ được trả nhuận bút cao hơn trong đó có tạp chí Times Magazine Week in Review Book Review và các chuyên mục đặc biệt khác. Như đã nêu trong khoản 84 các nhân viên trước hết phải gửi cho Thời báo mọi tư liệu xuất phát từ yêu cầu viết bài của họ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG