TAILIEUCHUNG - Biên tập viên - Những người bảo vệ sự thực

Ấy nhưng xét về chức năng và nhiệm vụ thì xem ra biên tập viên chính là cái "phin-tơ" (filter) cuối cùng trong cả dây chuyền, và nếu nó thủng một lỗ thì ôi thôi rồi. Phóng viên sai thì còn có biên tập viên xem lại, còn biên tập viên mà sai (hoặc không nhìn ra lỗi của phóng viên) thì báo đóng cửa. Vậy nên người ta gọi biên tập viên chúng ta là những người bảo vệ sự thực. | Biên tập viên - Những người bảo vệ sự thực Ấy nhưng xét về chức năng và nhiệm vụ thì xem ra biên tập viên chính là cái phin-tơ filter cuối cùng trong cả dây chuyền và nếu nó thủng một lỗ thì. ôi thôi rồi. Phóng viên sai thì còn có biên tập viên xem lại còn biên tập viên mà sai hoặc không nhìn ra lỗi của phóng viên thì. báo đóng cửa. Vậy nên người ta gọi biên tập viên chúng ta là những người bảo vệ sự thực. Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Hội đồng chấm Giải Báo chí Pulitzer rút lại giải phóng sự trao cho Janet Cooke phóng viên 26 tuổi của tờ Washington Post khi bài báo đăng trên trang nhất của cô Thế giới của Jimmy về một kẻ nghiện heroin mới lên 8 tuổi bị phát hiện là bài hư cấu. Vụ bê bối đạo văn gần đây của phóng viên New York Times Jayson Blair làm người ta nhớ lại câu chuyện này. Và giờ đây The New York Times đang phải tích cực kiếm tìm các biện pháp bảo vệ nhằm không để lọt những tin như vậy lên trang báo. Giúp các biên tập viên đúng từ tiếng Anh là copy editor nghĩa là những người làm công tác biên tập thuần túy như chúng ta chứ không phải các editor đầy quyền hành thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ sự thực của họ là một nỗ lực bền bỉ của William G. Connolly biên tập viên cao cấp của tờ Times cho tới khi ông nghỉ hưu vào năm 2001. Kể từ khi vụ giả mạo của Janet Cooke bị phát giác Connolly thường lấy bài Thế giới của Jimmy làm ví dụ khi nói chuyện trong seminar mà ông gọi là Cách giúp các biên tập viên tránh thảm họa . Bằng cách chỉ ra những điểm không nhất quán và những tình huống có vẻ không thật trong bài báo của Cooke Connolly không chỉ giúp các biên tập viên tỉnh táo hơn để nhìn ra những chi tiết đáng ngờ mà còn khiến họ luôn phải đặt câu hỏi bởi ông tin rằng đó là quyền và nghĩa vụ của những biên tập viên chúng ta. Theo quan điểm của Connolly bất kỳ biên tập viên có trách nhiệm nào khi vấp phải những câu hỏi mà bài báo Thế giới của Jimmy đặt ra thì cũng đều dừng lại để suy nghĩ. Sự thực khó nắm bắt Vậy phải làm thế nào để thẩm tra tính trung thực trong