TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 10

CHƯƠNG 10: THUỐC TRỪ CỎ Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng. | CHƯƠNG X THUỐC TRỪ CỎ Năm 1890 những thuốc trừ cỏ vô cơ như dung dịch Boocđô acid sulfuric được dùng đầu tiên. Tiếp đến năm 1920 nhóm thuốc trừ cỏ Chlorat được sử dụng. Chúng đều là những thuốc trừ cỏ không chọn lọc tồn tại lâu trong môi trường. Thuốc trừ cỏ chọn lọc đầu tiên là Dinoseb được sử dụng vào năm 1930. Năm 1940 thuốc trừ cỏ 2 4-D được phát hiện mở đầu cho hàng loạt thuốc trừ cỏ thuộc nhóm phenoxy ra đời. Năm 1966 thuốc trừ cỏ 2 4 5-T hoạt chất chủ yếu của chất độc màu da cam lần đầu được Mỹ sử dụng như một vũ khí hoá học chống lại nhân dân Việt nam đã để lại những hậu quả rất xấu cho môi sinh môi trường mà đến nay vẫn chưa khắc phục được. Năm 1996 có trên 300 hoạt chất trừ cỏ gia công thành hàng nghìn chế phẩm khác nhau được sử dụng trong nông nghiệp. Phần lớn những chế phẩm này là những hợp chất hữu cơ có hoạt tính trừ cỏ cao nhiều loại dùng ở liều lượng rất thấp và khá an toàn với cây trồng. Ưu điểm của thuốc trừ cỏ Tiện lợi hiệu quả dễ dùng kinh tế và an toàn. Có nhiều cách phân loại thuốc trừ cỏ khác nhau -Dựa vào thành phần hoá học của thuốc trừ cỏ xem thêm phần nhóm thuốc trừ cỏ -Tuỳ vào đặc tính chọn lọc của thuốc trừ cỏ để chia ra Thuốc trừ cỏ trong điều kiện nhất định có tác dụng diệt hoặc làm ngừng sinh trưởng đối với một số loài cỏ dại mà không hoặc ít ảnh hưởng đến cây trồng và các loài cỏ dại khác được gọi là những thuốc trừ cỏ có chọn lọc. Ví dụ Thuốc trừ cỏ lá rộng thuốc trừ cỏ hoà thảo cói lác thuốc trừ cỏ đầm lầy thuốc trừ cỏ nước. Thuốc trừ cỏ có tác động chọn lọc được dùng trừ cỏ trên ruộng có cây trồng đang sinh trưởng. Tính chon lọc của thuốc trừ cỏ mang tính chất tương đối và phụ thuộc vào liều lượng và điều kiện sử dụng. Khi dùng một thuốc trừ cỏ có tính chọn lọc với liều lượng cao hơn liều qui định tính chọn lọc của thuốc có thể giảm hoặc mất hẳn thuốc dễ dàng gây hại cây trồng. Nhiều loại thuốc thể hiện tính chọn lọc khi được dùng vào thời kỳ mà cây trồng có sức chống chịu cao đối với thuốc cỏ dại đang ở giai đoạn chống chịu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN