TAILIEUCHUNG - Đăng ký xuất khẩu lao động cá nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký xuất khẩu lao động cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký xuất khẩu lao động cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Doanh nghiệp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ tại văn 2. Bước 2 thư của Sở. 3. Bước 3 Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ - Nếu đầy đủ hợp lệ Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký. - Nếu chưa đầy đủ không hợp lệ Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi bổ sung điện thoại hoặc công văn . 4. Bước 4 Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho cá nhân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân Bản sao hợp đồng cá nhân kèm theo bản dịch bằng tiếng việt có xác nhân 2. 9 của tổ chức dịch thuật 3. Bản chụp Giấy chúng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã phường thị trấn nơi cư trú hoặc 4. của cơ quan tổ chức đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật tư cách đạo đức của người lao động. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân mẫu số Thông tư 21 2007 TT-BLĐTBXH . 7 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN