TAILIEUCHUNG - Bí quyết thành công cho tạp chí ngày nay? “

“ Chính cố Tổng bí thư Trường Chinh năm 1945 trong Hồi ký “Thép mới” nêu rằng: Nếu như năm 1917 có “Nam Phong tạp chí” thì chúng ta phải phấn đấu năm 1945 có “Cờ Giải Phóng” (sau này là tờ “Sự thật”). | Bí quyết thành công cho tạp chí ngày nay .Chính cố Tổng bí thư Trường Chinh năm 1945 trong Hồi ký Thép mới nêu rằng Nếu như năm 1917 có Nam Phong tạp chí thì chúng ta phải phấn đấu năm 1945 có Cờ Giải Phóng sau này là tờ Sự thật . Và Trường Chinh có hàm ý coi đó như là dấu mốc của lịch sử báo chí. Hay như Bác Hồ khi ở Quảng Châu những năm 1926-1925 cũng tâm sự với các học viên tôi không đọc liên tục được tờ Nam Phong tạp chí đâu. Cho dù ông chủ bút Phạm Quỳnh về mặt tư tưởng có phức tạp nhưng cũng phải thừa nhận họ rất giỏi và tờ báo giống như một tờ bách khoa. Nam Phong tạp chí GS Đỗ Quang Hưng ĐQH Trong những tờ báo ra đời trước năm 1945 thì có lẽ Đông Dương tạp chí và Nam Phong tạp chí là hai tờ báo gây nhiều tranh luận nhất. Về cơ bản hai tạp chí đó tuy không hẳn là cơ quan ngôn luận chính thống của chính quyền thực dân Pháp nhưng những chủ nhiệm của tờ báo đều là người Pháp và mang tư tưởng của chính quyền Pháp. Điều đáng nói ở đây nếu gạt bỏ những xung khắc về chính trị thì không thể phủ nhận cái vạch nét rõ ràng của một dạng tạp chí nghiên cứu khoa học có đẳng cấp. Đúng hơn nó được ví như bộ bách khoa toàn thư về tri thức đối với người Việt Nam thời bấy giờ. Ở một góc độ nào đấy nó còn thúc đẩy niềm tự hào về văn hóa dân tộc đặc biệt là những giá trị văn hóa cổ truyền trong lòng tri thức Việt. Song cùng là những tinh hoa tri thức thế giới được rót vào Việt Nam góp phần hình thành và bổ sung quan niệm về mỹ học tư tưởng học thuật chưa từng có trong tư duy á Đông. Vậy hai người chủ bút của hai tạp chí đó Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh có công hay có tội Các ông là người theo thực dân hay yêu nước Hãy khoan quy chụp và võ đoán. Dù sao hai nhân vật trên cũng là một trong những nhà báo Việt Nam đầu tiên mà tài năng của họ hàng chục năm qua không mấy người sánh .