TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 279

Tutorials Vbook Thuật UDS Hướng dẫn đầy đủ về phần cứng, phần mềm, software và hàng loạt các ứng dụng, tiện ích hữu dụng. Ốc vít kèo theo. Và 1 Fan 90x90x25mm, 1800rpm dùng để gắn bên trên của case | Mặt sau với 1 Fan 120x120x25mm 1300rpm đèn LED xanh Nơi gắn PSU được thiết kế đặt PSU đứng giúp có không gian gắn thêm HDD đồng thời với các PSU khủng có 2 Fan điều này làm tăng luồng gió từ trước ra sau. Có các lỗ để dẫn ống khi xài .