TAILIEUCHUNG - CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM PHẦN 3

Phần 5. Đo Đếm Cây Riêng Lẻ 1. Đo cây ngả hoặc bộ phận cây ngả . Mục đích Việc đo cây ngả hoặc bộ phận cây ngả là để nắm được kích thước như đường kính, chiều cao, chiều dài, thể tích (D, L, V.) và các sản phẩm của cây ngả | Phần 5. Đo Đếm Cây Riêng Lẻ 1. Đo cây ngả hoặc bộ phận cây ngả . Mục đích Việc đo cây ngả hoặc bộ phận cây ngả là để nắm được kích thước như đường kính chiều cao chiều dài thể tích D L V. và các sản phẩm của cây ngả làm cơ sở để phân chia sản phẩm gỗ tròn tính giá trị của sản phẩm và sử dụng chúng trong nghiên cứu như giải tích thân cây tính độ thon chỉ số hình dạng lập biểu thể tích biểu quá trình sinh trưởng. . Nội dung và phương pháp a Đo đường kính chiều dài Cây ngả hoặc bộ phận cây ngả được xem như có dạng hình học tròn xoay do vậy để xác định thể tích của nó cần đo đường kính và chiều dài. Để đo chiều dài dùng thước mét hoặc thước dây có khắc vạch tới mm hoặc cm. Để đo đường kính thường dùng thước kẹp hoặc dùng thước dây đo đường kính trực tiếp hoặc đo chu vi để tính ra đường kính. b Đo tính thể tích Khi đo và tính thể tích khúc gỗ tròn công thức tính thể tích theo tiết diện bình quân thường được áp dụng Hình 2 Sơ đồ cách đo tính thể tích khúc gỗ tròn Công thức đơn tiết diện bình quân công thức Smalian V G11 2 .L 1 Công thức đơn tiết diện giữa công thức Huber V 2 Công thức đơn Newton V u 4Gm GGb .L 3 6 Trong đó V là thể tích khúc gỗ Gu là tiết diện đầu lớn khúc gỗ 23 Gm là tiết diện giữa khúc gỗ Gb là tiết diện đầu nhỏ khúc gỗ L là chiều dài khúc gỗ Công thức 3 dùng khi khúc gỗ có chiều dài lớn hình dạng phức tạp. Để tăng độ chính xác có thể chia khúc gỗ thành nhiều đoạn ngắn và tính thể tích từng đoạn sau đó cộng lại sẽ được thể tích chính xác hơn. Nếu đo và tính thể tích cả cây ngả thì phần ngọn cây được coi như hình nón và thể tích . 1 n 2 đoạn này được tính theo công thức thể tích hình nón Vngọn 3. 4 .dngL 4 Trong đó dng là đường kính đầu ngọn cây lng là chiều dài đoạn ngọn với quy định 1m lng 3m. 2. Đo đếm cây đứng Mục đích đo đếm cây đứng là nhằm nắm được kích thước của cây làm cơ sở tính toán thể tích trữ lượng phân chia sản phẩm gỗ tròn và tính toán giá trị của cây rừng và lâm phần. Nội dung và phương pháp đo đếm một số chỉ tiêu cơ bản a Đo