TAILIEUCHUNG - Sổ tay photoshop 2007 part 8

Killer Edit : Để hiệu ứng nhìn ấn tượng hơn , sau khi hoàn thành bước 5 . bạn tiếp tục làm các bước sau . 1.) Vào Layer Platten Image để nhập tất cả các layer lại . 2.) sau đó nhân đôi layer background ( bằng cách nhấn Ctrl+J) , sau đó chọn chế độ hòa trộn cho layer vừa nhân đôi là Color Dogle 3.) Sau đó nhấn Ctrl+U và đánh dấu kiểm vào ô Colorize , sau đó đổi màu cho nhaâ vật , bạn sẽ đươợ như hình bên cạnh . . | Killer Edit Để hiệu ứng nhìn ấn tượng hơn sau khi hoàn thành bước 5 . bạn tiếp tục làm các bước sau . 1. Vào Layer Platten Image để nhập tất cả các layer lại . 2. sau đó nhân đôi layer background bằng cách nhấn Ctrl J sau đó chọn chế độ hòa trộn cho layer vừa nhân đôi là Color Dogle 3. Sau đó nhấn Ctrl U và đánh dấu kiểm vào ô Colorize sau đó đổi màu cho nhaâ vật bạn sẽ đươợ như hình bên cạnh . Technical Support Forum http vbb Pop out Gửi bởi Final Fantasy - Lưu hình này về máy rồi mờ bằng PTS - Duplicate layer. Dùng Rectangular Marquee Tool vẽ một hình chữ nhật vừa phải - Ctrl Shift I để Inverse Select nghịch đảo vùng chọn lựa nhấn phím D để trả về màu cơ bản - Shift phím Backspace để mở khung Fill Use Foreground Color Mode Normal Opacity 50 OK - Ctrl X để cắt vùng vừa fill Tạo new layer Ctrl V để paste vùng vừa cắt. - Right click vô layer mới tạo Blending Options Đáng dấu Bevel and Emboss giữ nguyên mặt định .