TAILIEUCHUNG - Bài Thực Tập Nghề Ngiệp Mạng LAN_0988365133

Ngày nay, với sự phát triển nhảy vọt của khoa học CNTT nói chung và của nghành tin học nói riêng, với những tính năng ưu việt, sự tiện dụng và được áp dụng rộng rãi, tin học ngày nay là một phần không thể thiếu của nhiều nghành trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội. Hơn thế nữa nó còn đi sâu vào đời sống của con người. | Mô hình đề xuất sử dụng máy chủ Proxy Server nhằm bảo vệ mạng nội bộ một cách an toàn với Internet. Mặt khác, ta có thể kiểm soát được sự truy cập Internet của các máy tính bên trong mạng nội bộ. Để đảm bảo mạng của toàn công ty hoạt động ổn định cho hiện tại và trong tương lai, mô hình mới đề xuất thêm hai máy chủ: Mail Server, Web Server nhằm giảm tải cho một máy chủ. Ba máy này kết nối trực tiếp đến Switch và từ Switch dẫn cáp đến các máy trong các phòng của công ty. Mô hình đề xuất có ưu điểm hơn mô hình mà công ty đang sử dụng là: Tạo mô hình mạng thống nhất, an toàn và dễ quản trị hơn (nếu một máy sự cố sẽ không ảnh hưởng đến các máy khác). Ta cũng có thể chỉ cần sử dụng một máy chủ bao gồm các dịch vụ: Proxy Server, Web Server, Mail Server như hiện tại, nhưng nếu có sự cố thì các dịch vụ trên sẽ ngừng hoàn toàn. Mô hình mới cũng đề xuất thay modem ADSL bằng cách sử dụng đường truyền tích hợp số ISDN kết nối với router, sao đó kết nối tới Hub và từ Hub cắm cáp vào máy chủ Proxy server, Mail server và Web server, đồng thời đăng ký tên miền của công ty trên mạng Internet để có thể đưa trang Web của công ty lên mạng Internet, và dịch vụ mail của công ty không chỉ là mail nội bộ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN