TAILIEUCHUNG - Nhạc cung đình Huế - loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc ở Việt Nam

Âm nhạc cung đình Việt Nam là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam, có giá trị cao về nghệ thuật và phương diện lịch sử. Nhạc cung đình còn xuất hiện trong triều đình của một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết, theo sử sách để lại thì nhạc cung đình xuất hiện lần đầu tiên vào đời nhà Trần (thế kỷ 14), nhưng mãi đến đời Nguyễn (cuối thế kỷ 18) nhạc cung đình mới chính thức. | w T 1 - 1 Ẩ 1 1 A 1 V 1 À À . 1 Ấ Nhạc cung đình Huê - loại hình âm nhạc truyền thông đặc săc ở Việt Nam Âm nhạc cung đình Việt Nam là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam có giá trị cao về nghệ thuật và phương diện lịch sử. Nhạc cung đình còn xuất hiện trong triều đình của một số quốc gia châu Á như Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc. Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết theo sử sách để lại thì nhạc cung đình xuất hiện lần đầu tiên vào đời nhà Trần thế kỷ 14 nhưng mãi đến đời Nguyễn cuối thế kỷ 18 nhạc cung đình mới chính thức được phổ biến và phát triển mạnh tại Cung đình Huế. Tuy được sử dụng trong cung đình nhưng việc sáng tác và biểu diễn hầu hết đều do những nhạc sĩ nghệ sĩ dân gian nhờ có tay nghề cao mà được sung vào cung để phục vụ triều đình. Vì vậy nhạc cung đình tuy mang tính bác học nhưng cũng mang đầy âm hưởng các làn điệu dân gian của các miền Việt Nam. Nhạc cung đình Việt Nam sử dụng những nhạc cụ dân tộc như đàn tam đàn nhị đàn nguyệt đàn tỳ bà sáo trúc bộ gõ. Các nhạc cụ này thể hiện đầy đủ các âm vực từ tiếng kim tiếng thổ tiếng trong tiếng đục tiếng trầm tiếng bổng. Điều khác biệt giữa nhạc cụ biểu diễn trong cung đình với nhạc cụ sử dụng trong dân gian là nhạc cụ dùng trong cung đình được làm kỹ chạm khắc cẩn thận khéo léo tinh xảo hơn. Nhạc cung đình Huế có hai loại là Đại nhạc và Tiểu nhạc. Dàn Đại nhạc gồm có khèn trống bộ gõ và có thể có thêm đàn nhị. Khèn là loại khèn bầu và khèn bát làm bằng gỗ được chia làm 3 loại là khèn đại khèn trung và khèn tiểu. Trống cũng có nhiều loại từ trống lớn nhất là trống đại đến trống tiểu trống vỗ trống một mặt. Đại nhạc thường được dùng trong dịp Tết và những ngày lễ lớn. Dàn Tiểu nhạc gồm những nhạc cụ dùng dây tơ sáo trúc và bộ gõ. Loại nhạc cụ dây tơ có loại đàn gảy như đàn nguyệt có hai dây đàn tam có ba dây đàn tỳ bà có bốn dây có đàn dùng cung để kéo như đàn nhị. Bộ gõ bằng gỗ có mõ và phách tiền bằng kim khí có chuông các cỡ. Các dàn nhạc biểu diễn thường có kèm theo đội múa. Dàn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN