TAILIEUCHUNG - Etabs trong thiết kế nhà cao tầng

Tham khảo tài liệu 'etabs trong thiết kế nhà cao tầng', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KS. GV. Trần Anh Bình BM. Tin Học Xây Dựng - ĐHXD HN ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG Extended 3D Analysis of Building Systems Version KS. GV. Trần anh Bình. BM Tin Học Xây Dựng Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội Cập nhật thứ 7 ngày 07 0707 LỜI NÓI ĐẦU .Lời cảm ơn. - Tôi xin chân thành cảm ơn tới bộ môn Tin Học Xây Dựng xí nghiệp kết cấu công ty tư vấn xây dựng CDC một số bạn sinh viên đã giúp đỡ tôi hoàn thiện tập tài liệu này. .Mục đích. . - Cung cấp những kiến thức nâng cao về Etabs. - Sách chỉ là tài liệu tham khảo tác giả không chịu trách nhiệm về nội dung trong sách - Các kỹ năng căn bản sẽ được đề cập đến trong từng ví dụ. .Đối tượng. . - Tài liệu tham khảo cho sinh viên các kỹ sư đã biết sử dụng phần mềm Sap2000. .. - Tài liệu giới hạn trong việc giải các bài toán trong giới hạn đàn hồi tuyến tính Linear . Lý thuyết đàn hồi tuyến tính được xây dựng trên cơ sở giả thiết biến dạng nhỏ lý thuyết đàn hồi phi tuyến dựa trên giả thuyết biến dạng lớn . - Các vị dụ và lý thuyết tính toán cung cấp cho phiên bản Etabs . .. - Phương pháp số trong cơ học kết cấu Gs. Pts. Nguyễn Mạnh Yên . 1 KS. GV. Trần Anh Bình BM. Tin Học Xây Dựng - ĐHXD HN - Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn GS. TSKH. Võ Như Cầu . - Manual Etabs CSI . - Three - Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures Edward - CSI Analysis Reference Manual CSI - Một số bảng tính của Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng - CDC Consultants -Designer Constructors Corporation . .. - Kỹ sư - Giảng viên Trần Anh Bình Bộ môn Tin học Xây dựng - Khoa Công nghệ Thông tin - trường Đại Học Xây Dựng. Mail anhbinh0310@ điện thoại 0983039940. 2 KS. GV. Trần Anh Bình BM. Tin Học Xây Dựng - ĐHXD HN LỜI NÓI PHẦN I CÁC KHÁI NIỆM CƠ CHƯƠNG 1 TỔNG I. Hệ tọa II. Nút. 6 1. Tổng quan về nút Joint .6 2. Hệ tọa độ địa 3. Bậc tự do tại 4. Các tải trọng tại 5. Khối lượng tại nút Mass .8 III. Các loại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN