TAILIEUCHUNG - Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang

Tham khảo tài liệu 'xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Tong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng làm Giấy đề nghị xác nhận đến nộp hồ sơ tại Sở Lao 1. Bước 1 động Thương binh và xã hội Bình Định. Căn cứ vào hồ sơ và mộ đang quản lý trong nghĩa trang Sở Lao 2. Bước 2 động Thương binh và xã hội cấp giấy xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang cho thân nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang. Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN