TAILIEUCHUNG - Nhạc chiêng ÊĐê

Tiếng chiêng Ê Đê có âm thanh chắc, khỏe, dồn dập, ngân và vang xa như khát vọng của chàng Đam San từ thuở nào dám chống lại luật tục mẫu hệ ngàn đời của cộng đồng là ước mơ bắt cả Nữ thần Mặt Trời về làm vợ. Trong những nhạc cụ cổ truyền của người Ê đê cũng như các dân tộc khác trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên, dàn chiêng được đồng bào xem trọng hơn cả bởi tiếng chiêng đã gắn bó với họ từ thuở mới mở mắt chào đời đến khi diễn ra. | Nhạc chiêng ÊĐê Tiếng chiêng Ê Đê có âm thanh chắc khỏe dồn dập ngân và vang xa như khát vọng của chàng Đam San từ thuở nào dám chống lại luật tục mẫu hệ ngàn đời của cộng đồng là ước mơ bắt cả Nữ thần Mặt Trời về làm vợ. Trong những nhạc cụ cổ truyền của người Ê đê cũng như các dân tộc khác trên dãy Trường Sơn - Tây Nguyên dàn chiêng được đồng bào xem trọng hơn cả bởi tiếng chiêng đã gắn bó với họ từ thuở mới mở mắt chào đời đến khi diễn ra lễ bỏ mả - về nơi an nghỉ cuối cùng. Muốn bảo tồn phát huy có hiệu quả di sản văn hóa độc đáo này cần phải hiểu những giá trị ẩn chứa trong nó. Mang đậm tính tiết tấu Chiêng Ê Đê mang đậm tính tiết tấu mặc dù những yếu tố còn lại như giai điệu hòa thanh. vẫn không bị lấn át. Trong 9 chiếc chiêng của cả dàn trừ chiếc Sar lớn nhất giữ nhiệm vụ bè trầm thì 2 chiếc có núm là M đú và Ana ching đảm nhiệm phần tiết tấu 6 chiếc còn lại là 6 chiếc chiêng bằng K lác là K na ti H lang Khơc H luê khơc H luê liang và M đú khớc diết thực hiện phần giai điệu. Người Ê Đê chỉ dùng dùi đánh vào phía trong các chiêng bằng và vào phía ngoài đối với những chiêng có núm. Với người Ê Đê việc tấu chiêng thường là ở trong nhà. Tại đó những nghệ nhân ngồi tấu chiêng trên chiếc K pan ghế dài - được đẽo gọt từ một thân gỗ không chắp nối truyền thống. Các bài chiêng cụ thể đã có quy định chặt chẽ nhưng tính ngẫu hứng tính dân chủ và sự sáng tạo lại là đặc điểm nổi bật trong sinh hoạt đối với cồng chiêng. Khác với âm thanh thánh thót rộn rã của dàn chiêng Gia Rai Ba Na âm hưởng trầm ấm của dàn chiêng M nông chiêng Ê Đê có âm thanh chắc khỏe dồn dập ngân và vang xa như khát vọng của chàng Đam San từ thuở nào dám chống lại luật tục mẫu hệ ngàn đời của cộng đồng là ước mơ bắt cả Nữ thần Mặt Trời về làm vợ. Chiêng Ê Đê có khá nhiều chủng loại như K do Ngansa M nhum Luir Kur Loa với các nhóm nhánh K pă M thur và Adham riêng nhóm Ê Đê Bih có chiêng Vắcvei đặc biệt hơn các nhánh khác từ trang phục cũng như dàn chiêng cả dàn gồm 6 chiếc nhưng đều là chiêng núm nếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN