TAILIEUCHUNG - Báo chí và Thông tin kinh tế

Tôi rất thích ý kiến sau đây của một chính khách nước ngoài, cho dù về chính trị tôi thường xuyên dị ứng với bà ấy. Bà nói: “Quyết định cuối cùng nảy nở sau quá trình suy nghĩ, mà ta chỉ có thế suy nghĩ trên cơ sở những thông tin ta có được”. | Báo chí và Thông tin kinh tế Tôi rất thích ý kiến sau đây của một chính khách nước ngoài cho dù về chính trị tôi thường xuyên dị ứng với bà ấy. Bà nói Quyết định cuối cùng nảy nở sau quá trình suy nghĩ mà ta chỉ có thế suy nghĩ trên cơ sở những thông tin ta có được . Một nhà tương lai học nổi tiếng có câu tiên đoán mọi người đều biết Thông tin là quyền lực. Ai nắm được nhiều thông tin nhất người ấy nắm trong tay nhiều của cải nhất. Trong việc hoạch định chính sách cũng như trong tác nghiệp kinh doanh thông tin đầy đủ và kịp thời - bao gồm trong đó kênh thông tin từ báo chí - có thể mang lại thành công to lớn hoặc gây thiệt hại nặng nề có khi làm sai lệch hướng phát triển của một cộng đồng. Báo chí Việt Nam mấy chục năm gần đây có sự chuyển mình đáng khích lệ. Báo chí phổ thông từ việc đăng tải những thông tin chính trị là chính dành vị trí ngày càng nhiều hơn cho thông tin phát triển. Báo chí kinh tế ra đời nhộn nhịp đã trở thành một khâu trọng yếu trong mạng thông tin đại chúng nước nhà và đang tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình. Khác với người tiểu nông xưa chỉ cần trông trời trông đất trông mây đã đủ tiến hành mùa vụ nông dân thời nay đi đôi với thời tiết quan tâm nhiều đến biến động thị trường sản phẩm và vật tư. Với nhà sản xuất hay thương nhân thì khỏi phải nói báo chí đối với họ là một nhu cầu thiết yếu không thể không theo dõi sát hằng ngày từng giờ. Từ chỗ đứng ấy nhìn trở lại nhà báo thấy rõ vinh quang và nghĩa vụ của mình. Vinh quang bởi thông tin nói chung đang trở thành nhân tố không thể thiếu của phát triển. Vinh quang càng cao trách nhiệm càng lớn. Chẳng mấy khác đề tài chính trị thông tin kinh tế có những mặt rất nhạy cảm của nó. Trách nhiệm xã hội của báo chí ngày càng lớn và luôn đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ là do vậy. Cách đây mấy thế kỷ một triết gia nói Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Hơn bất cứ lĩnh vực nào hết thông tin kinh tế trên báo chí đòi hỏi tính kịp thời đầy đủ và nhất là toàn .