TAILIEUCHUNG - Thiên tài HCM trong trận Điện Biên chống địa cầu

Cuộc chiến tranh Việt - Pháp kéo dài 9 năm (1946-1954) đã lùi vào lịch sử vừa tròn 55 năm, song mỗi khi nhắc đến Điện Biên Phủ, đến Việt Nam, người Pháp và cả người Mỹ vẫn không khỏi ngỡ | Thiên tài Hồ Chí Minh trong trận Điện Biên chấn động địa cầu Nguồn Cuộc chiến tranh Việt - Pháp kéo dài 9 năm 1946-1954 đã lùi vào lịch sử vừa tròn 55 năm song mỗi khi nhắc đến Điện Biên Phủ đến Việt Nam người Pháp và cả người Mỹ vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi với họ cùng với Điện Biên Phủ năm xưa tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh tiên đoán của Người về một trận quyết chiến chiến lược trận đánh cuối cùng đã trở thành lịch sử. Đi liền cùng chiến thắng đó là một Việt Nam - Hồ Chí Minh trở thành thiên thần thoại trong lịch sử thế giới đương đại. Trong tiến trình dựng nước và giữ nước Tây Bắc luôn là một vùng đất thiêng của Tổ quốc luôn được giữ gìn và bảo vệ như một phần máu thịt của dân tộc Việt. Khi thực dân Pháp xâm chiếm Đông Dương Tây Bắc cũng là một địa bàn chiến lược trong bản đồ quân sự Đông Dương. Nằm trong hướng chiến lược phía Tây Đông Dương trải dài từ Tây Bắc Việt Nam qua Thượng Lào Trung Lào và Hạ Lào vị trí đắc địa của Tây Bắc ngày càng được chú ý. Điều đó lý giải rằng vì sao ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công đặc biệt là từ những năm đầu của cuộc trường chinh chống Pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quan tâm đến vị trí và tầm quan trọng của địa bàn chiến lược này. Người từng nhấn mạnh và yêu cầu các đội quân của chúng ta phải kiên trì chiến đấu bám trụ xây dựng vững chắc cơ sở cách mạng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tốt được nhiệm vụ trọng yếu đó không những chúng ta có thể triển khai tốt thế trận chiến tranh nhân dân và tạo điều kiện phát huy sở trường đánh địch ở vùng rừng núi của quân ta bảo vệ được Việt Bắc -căn cứ đầu não kháng chiến tạo thế liên hoàn với hậu phương rộng lớn mà còn thuận lợi nhiều trong giao lưu quốc tế đặc biệt là xây dựng khối đoàn kết liên minh chiến đấu Việt - Lào. Trên cơ sở hiểu rõ về địa bàn Tây Bắc hiểu rõ thế và lực giữa ta và địch và cùng với sự phát triển của sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc sau chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 chiến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN