TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 6

CHƯƠNG 6: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BVTV Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng | -Trường hợp người tiêu dùng và cửa hàng phải tiêu huỷ Khi có bao bì bị rách rò rỉ đổ vỡ trong vận chuyển bốc xếp . Thuốc lưu kho lâu ngày bị hỏng hay kém chất lượng sau khi đã kiểm tra có thể tự huỷ hay chuyển trả nơi sản xuất. -Địa điểm tiêu huỷ đốt chôn phải do cơ quan chức năng chọn và thực hiện phải xa dân xa khu chăn nuôi vườn cây xa nơi trồng trọt xa nguồn nước ăn mạch nước ngầm. Phải có rào cản biển báo. CÂU HỎI ÔN TẬP 1 Cơ sở khoa học của việc sử dụng hợp lý thuốc BVTV 2 Những hiểu biết cơ bản khi đọc nhãn thuốc BVTV 3 Cơ sở khoa học của nguyên tắc Bốn đúng 4 Nội dung của nguyên tắc Bốn đúng CHƯƠNG VI MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ THUỐC BVTV NHẰM BẢO ĐẢM Tính an toàn và hiệu quả trong Lưu thông VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ tHỰC vật ở nước ta. Cung cấp cho học viên cơ sở khoa học và nội dung chủ yếu các qui định của nhà nhà nước trong công tác quản lý thuốc BVTV. CẦU PHẢI QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ thực vật -Thuốc BVTV là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Khi sử dụng đúng thuốc BVTV giúp đẩy lùi dịch hại giữ năng suất cây trồng cao và ổn định. Nhưng trong quá trình lưu thông và sử dụng thuốc BVTV nếu sử dụng không đúng đắn và thiếu biện pháp phòng ngừa thích đáng thuốc sẽ gây những tác hại không nhỏ cho môi sinh và môi trường. Hậu quả là gây khó khăn cho việc phòng trừ dịch hại chi phí phòng trừ tốn kém hơn. -Một trong những nguyên nhân gây ra tác hại này là do thiếu sự quản lý chặt chẽ dùng thuốc không hợp lý gây ô nhiễm môi trường gây tổn thất kinh tế to lớn cho từng vùng rộng lớn gây tổn thất cho mùa màng trong nhiều năm liền. -Để phát huy mặt tích cực của thuốc BVTV trong bảo vệ mùa màng và nông sản hạn chế những hậu quả xấu do thuốc BVTV gây ra không những cần tăng cường nghiêm cứu sử dụng hợp lý thuốc BVTV mà còn cần có những qui định chặt chẽ của nhà nước trong việc thống nhất quản lý các khâu sản xuất kinh doanh lưu thông và sử dụng thuốc BVTV trong phạm vi cả nước. 2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ NGƯỜI SẢN XUẤT KINH DOANH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN