TAILIEUCHUNG - Báo chí và doanh nghiệp: Cầu cạnh hay cầu nối!

“Ám ảnh” - đó là từ được các biên tập viên, thư ký tòa soạn các báo nhắc nhiều nhất khi nói về bản thông cáo báo chí (TCBC) từ các doanh nghiệp chuyển tới tòa soạn qua các kênh khác nhau. | Báo chí và doanh nghiệp Câu cạnh hay câu nôi Nỗi niềm xả rác Ám ảnh - đó là từ được các biên tập viên thư ký tòa soạn các báo nhắc nhiều nhất khi nói về bản thông cáo báo chí TCBC từ các doanh nghiệp chuyển tới tòa soạn qua các kênh khác nhau. Anh Đ. thư ký toà soạn nhật báo trong nhóm có số lượng phát hành lớn nhất cả nước cho biết đại đa số TCBC gửi tới đều nhằm đánh bóng tên tuổi sản phẩm của công ty toàn những thông tin chẳng hữu ích gì cho bạn đọc - anh nhận xét thêm những thông tin đó mà đưa lên mặt báo chỉ khiến bạn đọc. chửi. Thực tâm có muốn hỗ trợ cũng không thể . Nhiều phóng viên kinh tế cho biết thêm khổ nhất là tiếp xúc với nhân viên PR tay mơ của các doanh nghiệp tư duy theo kiểu đưa phong bì là được đăng tin. Các em PR này hồn nhiên nghĩ thông tin của doanh nghiệp mình giống như thánh chỉ kiểu gì các báo cũng phải đăng. Không đăng thì đổ tại phóng viên khó khăn hay đòi hỏi phong bì nặng hơn. Họ không chịu hiểu chỉ cần đó là thông tin hữu ích cho bạn đọc và đáng tin cậy thì không cần nhờ vả hay phong bì chúng tôi cũng đưa tin . Phóng viên Tri Anh báo Tuổi Trẻ nói. Ngược lại những thông tin mà các tòa soạn cần khai thác để có tiếng nói khách quan nhất thì lại thường xuyên bị các doanh nghiệp né . Anh Minh Đức nhà báo chuyên trách mảng tranh chấp lao động gần hai chục năm cho biết nhất là khi xảy ra tranh chấp lao động thay vì thông tin cho báo chí chính xác để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cả hai bên thì chủ doanh nghiệp lại coi báo chí như đối tượng bới móc nói xấu thậm chí là tác nhân kích động tranh chấp tại doanh nghiệp . Kết quả là anh và các đồng nghiệp luôn tự tìm kiếm câu trả lời qua các kênh khác nhau để tránh thông tin một chiều. Dĩ nhiên sẽ có những câu trả lời không thực sự có lợi cho doanh nghiệp. Đó là do doanh nghiệp đã tự từ bỏ quyền được thông tin của họ anh Đức nhận xét. Muôn mặt với . nhà báo Đã quá quen thuộc với việc phải o bế các nhà báo hay .