TAILIEUCHUNG - Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH, UBND huyện, thành phố Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực. | Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng LĐTB XH UBND huyện thành phố Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội tại UBND cấp xã mẫu hồ sơ theo quy định . Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ thống nhất của hồ sơ. - Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng UBND cấp xã 1. Bước 1 thẩm định niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai nếu không có thắc mắc khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện để xem xét giải quyết. - Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại 2. Bước 2 Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ do cấp xã gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện thẩm định có văn bản đề nghị Sở Lao động-TB XH xem xét quyết định Tên bước Mô tả bước Trung tâm BTXH do Sở Lao động-TB XH quản lý . Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ do cấp huyện gửi Sở Lao động-TB XH thẩm định xem xét nếu 3. Bước 3 . . 7 . . . đảm bảo điều kiện thì ra quyết định tiếp nhận vào Trung tâm BTXH. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. 2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND xã phường thị trấn 3. Giấy khám sức khoẻ của đối tượng. 4. 02 ảnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN