TAILIEUCHUNG - HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI ĐÃ CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI MÌNH CHO TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC NƯỚC ANH EM VÀ NHÂN DÂN TIẾN BỘ Ở ĐÔNG NAM Á

Nhà báo Ấn Độ Ba-nu-ma-thi vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách nhan đề “Trò chuyện với những nhân vật nổi tiếng thế giới”, trong đó kể lại các cuộc trò chuyện của tác giả với Gia-oa-hác-lan Nê-ru, In-di-ra Gan-di, Chu Ân Lai, Chê-ghê-va-ra, Ô-lốp Pan-mơ, Hồ Chí Minh, cùng nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng khác trên thế giới. Ba-nu-ma-thi không chỉ là một phóng viên nổi tiếng | HÒ CHÍ MINH - NGƯỜI ĐÃ CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI MÌNH CHO TÌNH HỮU nghị giữa các nước anh em và NHÂN DÂN TIEN BỘ Ở ĐÔNG NAM Á Nguồn báo Ân Độ Ba-nu-ma-thi vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách nhan đề Trò chuyện với những nhân vật nổi tiếng thế giới trong đó kể lại các cuộc trò chuyện của tác giả với Gia-oa-hác-lan Nê-ru In-di-ra Gan-di Chu Ân Lai Chê-ghê-va-ra Ô-lốp Pan-mơ Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng khác trên thế giới. Ba-nu-ma-thi không chỉ là một phóng viên nổi tiếng của Đài phát thanh toàn Ân mà còn là tác giả của nhiều bài báo trên các tờ báo lớn của Ân Độ trong suốt 5 thập kỷ qua. Nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1890 - 19-05-2007 Tạp chí Cộng sản Điện tử xin trích giới thiệu một phần bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách trên. Luôn quan tâm đến số phận của nhân dân Hồ Chí Minh đã gắn cuộc đời mình với nhiệm vụ xây dựng đất nước trên nguyên tắc yêu nước thương dân và chủ nghĩa xã hội. Mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn sống để chứng kiến lá cờ Tổ quốc của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kéo lên trên Dinh Độc lập khi cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam giành toàn thắng vào tháng 4-1975 nhưng Người đã giành một chiến thắng vô song không chỉ trước quân Pháp mà còn trước một cường quốc khác - Hoa Kỳ. Vốn là người theo chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc tới việc tái thiết đất nước và các vấn đề văn hoá nghệ thuật. Người nói với đồng bào mình đó là những vũ khí sắc bén Văn nghệ cũng là mặt trận và nghệ sĩ là chiến sĩ . Khi trở thành Chủ tịch nước năm 1954 Người từ chối sống trong Phủ Chủ tịch mà sống trong một ngôi nhà nhỏ gần đó. Hồ Chí Minh là một nhà thơ một nhà văn đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách. Cuốn Nhật ký trong tù của Người có trên 100 bài thơ là một cuốn sách nổi tiếng Thân thể ở trong lao Tinh thần ở ngoài lao Muốn nên sự nghiệp lớnTinh thần phải càng cao. Hồ Chí Minh tới Ấn Độ vào tháng hai và tháng ba năm 1958 với mục đích gặp và phát triển quan hệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN