TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 5

CHƯƠNG 5: ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng | CHƯƠNG V BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Giúp học viên hiểu biết kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV để đạt hiệu quả và an toàn. TOÀN VÀ HIỆU QUẢ LÀ HAI MỤC TIÊU KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TRONG VIỆC SỬ DỤNG THUỐC bảo vệ thực vật của người nông dân. Hiện nay biện pháp hoá học vẫn giữ vai trò chủ đạo trong phòng chống dịch hại bảo vệ cây trồng và nông sản. Dùng thuốc đúng sẽ không những không gây hại cho môi sinh môi trường mà còn đem lại hiệu quả cao ổn định năng suất cây trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu dùng sai thuốc BVTV sẽ gây tác hại có người môi sinh và môi trường sống. Vì vậy mục tiêu của việc dùng thuốc BVTV trên đồng ruộng gồm hai mặt không thể tách rời là -Tăng cường hiệu lực của thuốc BVTV để đẩy lùi tác hại của dịch hại. -Hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng xấu của thuốc BVTV đến con người cây trồng môi sinh và môi trường. Cần hiểu biết thấu đáo và tận dụng triệt để hiệu quả mối quan hệ qua lại giữa Thuốc BVTV - Dịch hại - Ngoại cảnh có nghĩa sử dụng tốt tính Chọn lọc sinh lý sinh thái Hiểu tập tính của dịch hại Cải tiến phương pháp dùng thuốc để thuốc BVTV phát huy hiệu quả trừ dịch hại tối đa hạn chế thấp nhất hậu quả xấu của thuốc gây ra nhất cho môi sinh môi trường. Hai biện pháp chính để đạt được mục tiêu trên là -Thực hiện phòng trừ tổng hợp IPM đối với mọi loài dịch hại trên các loại cây trồng và chỉ dùng biện pháp hoá học như biện pháp cuối cùng khi các biện pháp phòng trừ khác đã được áp dụng nhưng không mang lại hiệu quả mong muốn. -Sử dụng thuốc BVTV một cách hợp lý với nội dung cơ bản gồm -Lựa chọn bộ thuốc thích hợp đánh giá toàn diện các mặt yếu mạnh của từng loại thuốc để phát huy hiệu quả cao nhất từng loại thuốc đem lại hiệu quả kinh tế nhưng lại an toàn cho người sử dụng môi sinh môi trường không để dư lượng trên môi trường. -Giảm qui mô dùng thuốc có tác dụng giảm tác hại của thuốc đến môi trường đem lại hiệu quả kinh tế thông qua việc áp dụng ngưỡng kinh tế động đánh giá tổng hợp tác động gây hại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN