TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 271

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 271', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong iPower Gold có một số các biến trở chỉnh nhưng đều đã được niêm phong khá kỹ và tốt nhất các bạn đừng cố gắng chỉnh chúng. Trừ khi PSU của bạn hết bảo hành và bạn có một chút tay nghề hay máu liều. img Các opto-diode này sẽ làm nhiện vụ chuyển thông tin điện thế sai biệt về cho mô-đun điều khiển để hiệu chỉnh lại. Trên các mạch PSU đời cũ chỉ dùng từ 1 đến 2 con này nhưng trên các hệ PSU sử dụng công nghệ mới số lượng này phải trên 3. Dùng cặp CMOS công suất K2698 của Toshiba có khả năng chịu được dòng tải lên đến 15A với điện thế 500V. Để dễ hình dung thì vị trí mà K2698 đang làm nhiệm vụ trên iPower chỉ có điện thế 300Vvà dòng tải chỉ có Max tương đương lúc công suất đạt mức danh định . Do vậy trên dòng iPower Gold các CMOS công suất của nó đã được thiết kế dự phòng hơn 12A nhằm chịu đựng được trạng thái quá tải hay chạm tải lý giải phần nào khả năng lên tầm công suất cao hơn của các PSU có quan tâm đến chất lượng chứ không tính đúng tính đủ như các bộ nguồn hành chợ. Biến áp xung kích cặp K2698. Khi thấy cái này mới yên tâm là có các mạch bảo vệ hữu hiệu-Cảm biến dòng .