TAILIEUCHUNG - Đề tài " Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch"

ở Việt Nam, ngành dệt may trong cỏc năm qua cũng được quan từm đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, và cũng trải qua bao thăng trầm bởi thị trường quốc tế và cơ chế quản lý trong nước. Đến nay, kim ngạch ngành dệt may năm 2002 đạt mức 2,7 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, chỉ đứng sau xuất khẩu dầu thụ. Xuất khẩu dệt may đỳ tạo dựng được bước phỏt triển khởi sắc đỏng mừng. . | Ngành dệt may cần có chớnh sách hỗ trợ, khuyến khớch và thu hót các học sinh có khả năng theo học ngành công nghệ dệt may, khắc phôc tình trạng thiếu kỹ sư dệt may trầm trọng đó xuất hiện và có thể kộo dài trong vài năm tới. Ngành dệt may cũng cần nhanh chóng xóc tiến quy hoạch hệ thống trường, trung tâm dạy nghề dệt-may (tâ thiết kế, kỹ thuật, điều hành sản xuất, thương mại), đầu tư cho các trường dạy nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật đáp ứng được yờu cầu sản xuất theo dây chuyền hiện đại, nhằm đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, thực sự trở thành thế mạnh về nhân lực của ngành dệt may Việt nam. Ưu tiờn đào tạo các chuyờn gia thiết kế thời trang và marketing, khắc phôc điểm yếu cơ bản của ngành may xuất khẩu trong khâu thiết kế mẫu mốt và xóc tiến thị trường, tâ đó tâng bước tạo lập cơ sở để chuyển sang xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm mang thương hiệu Việt nam. Đồng thời, có chớnh sách hỗ trợ bảo đảm công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, khắc phôc tình trạng thiếu lao động do các kỹ sư công nghệ và công nhân có tay nghề cao bị “hót” sang các công ty liờn doanh, công ty 100% vốn nước ngoài.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN