TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 4

CHƯƠNG 4: CÁC DẠNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng | CHƯƠNG IV CÁC DANG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG Giúp cho học viên phân biệt được các dạng thuốc và thành phần của các dạng thuốc BVTV để có cách sử dụng và bảo quản thích hợp. Giúp cho học viên biết ưu nhược điểm của các phương pháp sử dụng thuốc BVTV để có cách lựa chọn đúng trong công tác phòng trừ dịch hại. 1. CÁC DẠNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT thiệu Sản phẩm kỹ thuật có hàm lượng chất độc cao tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau nên rất dễ gây độc với môi sinh và môi trường. Cũng do có hàm lượng chất độc cao lượng hoạt chất cần để trang trải trên đơn vị diện tích lại thấp nên rất khó trang trải đều. Mặt khác thuốc kỹ thuật có khả năng bám dính kém đặc tính lý tính xấu thường ít tan trong nước thuốc sẽ bị hao hụt nhiều nên không thích hợp với việc sử dụng ngay. Chính vì vậy các sản phẩm kỹ thuật phải được gia công thành các sản phẩm khác nhau để cải thiện lý tính tăng khả năng bám dính và trang trải của thuốc dễ sử dụng và an toàn phù hợp với từng mục đích sử dụng giảm ô nhiễm môi trường và môi sinh. Định nghĩa Gia công là sự lựa chọn và xác định khả năng phối hợp hoạt chất chất hoạt động bề mặt các chất phụ trợ phù hợp để tạo các dạng sản phẩm bền trong bảo quản tiện lợi khi sử dụng. Sự thành công bất kỳ một hoạt chất nào đều phụ thuộc vào dạng gia công của chúng. Nhiều khi nhờ kỹ thuật gia công và thành phần phụ gia thích hợp mà hiệu lực của một hoạt chất có thể thay đổi có lợi cho phòng trừ dịch hại. Để chọn dạng gia công thích hợp chúng ta phải quan tâm đến tính chất lý hoá của thuốc kỹ thuật hoạt tính sinh học phương thức tác động phương pháp sử dụng điều kiện an toàn khi sử dụng chất phù trợ và công nghệ phù hợp giá thành sản phẩm và khả năng chiếm lĩnh thị trường. Từ năm 80 của thế kỷ 20 chính phủ của nhiều nước và người tiêu dùng đòi hỏi các loại thuốc phải đáp ứng được các yêu cầu mới là -An toàn trong sản xuất và sử dụng -Tiện lợi cho người dùng -Dễ phân phối đóng gói hay dùng lại -Giảm lượng thuốc khi xử lý -Giảm phế thải và các dạng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN