TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn chương trình tự học excel

Tài liệu tham khảo về tin học "Hướng dẫn chương trình tự học excel" | Hướng dẫn mở chương trình tự học excel Nếu Bạn Chưa Quen Cài Chương Trình Thì Bạn Hẵy Làm Đúng Tứng Bước Hướng Dẫn Như Sau Bước 1: Mở dĩa cd Bước 2”: Vào thư mục tự học Excel sẽ có hình như sau. bạn vào thư mục cài đặt chương Trình học excel sẽ có hình như sau: bạn bấm vào để cài chương trình sẽ xuất hiện hình như sau: nhấn chọn tiếp tục ,đồng ý, tiếp tục. cho đến khi hoàn tất việc cài chương trình và chọn hoàn tất. Giờ bạn mở thư mục Tự Học Excel nhấp chọn vào EXCEL TOAN chương trình sẽ mở lên để bạn bắt đầu học cách 2: bạn vào thư mục học excel bằng video rồi mở từng bài để xem và nghe trực tiêp chúc bạn học thật tốt khi gặp khó khăn trong sử dụng dĩa bạn hẵy liên hệ Điện thoại :0985 583 382 (A Thao ) Email: xuanthao1234@ Địa chỉ: 42/57 hoàng hoa thám p 13 quân bình thạnh (gần trường trung học hoang hoa thám)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN