TAILIEUCHUNG - Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

Tham khảo tài liệu 'thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Doanh nghiệp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đăng ký 2. Bước 2 định mức lao động tại văn thư của Sở. 3. Bước 3 Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ - Nếu đầy đủ hợp lệ Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký. - Nếu chưa đầy đủ không hợp lệ Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi bổ sung điện thoại hoặc công văn . Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh 4. Bước 4 nghiệp. Hồ sơ 1. 2. Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị thẩm định thời gian công tác cho người lao động của doanh nghiệp. Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp chuyển đổi sở hữu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra kèm theo các văn bản sau Đối với công ty đơn vị thực hiện cổ phần hóa là Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền Đối với công ty đơn vị thực hiện giao cho tập thể người lao động là Quyết định giao công ty đơn vị cho tập thể người lao động của cơ quan có thẩm quyền Đối với công ty đơn vị thực hiện bán mà bên mua kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động là hợp đồng mua bán công ty đơn vị - Đối với công ty đơn vị thực hiện bán mà bên mua không kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động là Quyết định phê duyệt phương án bán doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền Đối với công ty đơn vị thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn là Quyết định thực hiện chuyển công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN