TAILIEUCHUNG - Đề tài " XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU "

Các thương hiệu mạnh như Disney, Starbucks, Apple thường chiếm một vị trí ưu tiên độc nhất và bền vững trong tâm trí con người, nhưng làm thế nào để đạt được ngôi vị độc tôn trên và những yếu tố nào quy định sự khác biệt giữa các thương hiệu bình thường với một thương hiệu tầm cỡ như BMW? Để làm được việc đó họ cần có một phương thức để sản phẩm của họ gây chú ý đến khách hàng, và chất lượng sản phẩm được tôn vinh và đi sâu và tâm trí của khách hàng,. | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN MAI LINH LỜI MỞ ĐẦU Các thương hiệu mạnh như Disney Starbucks Apple thường chiếm một vị trí ưu tiên độc nhất và bền vững trong tâm trí con người nhưng làm thế nào để đạt được ngôi vị độc tôn trên và những yếu tố nào quy định sự khác biệt giữa các thương hiệu bình thường với một thương hiệu tầm cỡ như BMW Để làm được việc đó họ cần có một phương thức để sản phẩm của họ gây chú ý đến khách hàng và chất lượng sản phẩm được tôn vinh và đi sâu và tâm trí của khách hàng và khi tiêu dùng sản phẩm thì khách hàng luôn sử dụng các sản phẩm của họ và không bị nhằm lẫn vào bất cứ sản phẩm nào của đối thủ cạnh tranh. Phương thức đó là chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu. NGUYỄN NGỌC MAI MSSV 854011433 Trang 1 of 23 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN MAI LINH A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU NIỆM THƯƠNG HIỆU Quan điểm cũ Thương hiệu là một tên gọi thuật ngữ kí hiệu biểu tượng hay thiết kế hay sự kết hợp giữa chúng nhằm định dạng hàng hóa dịch vụ của người bán hay một nhóm người bán để phân biệt chúng với đối thủ cạnh tranh Hiệp hội marketing Hoa Kì Thương hiệu mang tính vật chất hữu hình Quan điểm mới Thương hiệu là một tập hợp những liên tưởng associations trong tâm trí người tiêu dùng làm tăng giá trị nhận thức của một sản phẩm hoặc dịch vụ . Những liên kết này phải độc đáo sự khác biệt mạnh nổi bật và tích cực đáng mong muốn Keller . Nhấn mạnh đến đặc tính vô hình của thương hiệu yếu tố quan trọng đem lại giá trị cho tổ chức 2. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU Brand value Giá trị thương hiệu là những lợi ích mà công ty có được khi sở hữu thương hiệu này. Có 6 lợi ích chính là có thêm khách hàng mới gia duy trì khách hàng trung thành đưa chính sách giá cao mở rộng thương hiệu mở rộng kênh phân phối tạo rào cản với đối thủ cạnh tranh. Thứ nhất công ty có thể thu hút thêm được những khách hàng mới thông qua các chương trình tiếp thị. Một ví dụ là khi có một chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích mọi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN