TAILIEUCHUNG - Giáo trình Marketing chiến lược (Phần 1)

Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing chiến lược (phần 1)', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | -1- CHƯƠNG ï. THÁCH THỨC CỦA MARKETING CHIẾN LƯỢC M . CÁC THÁCH THỨC MARKETING MJ. Các thách thức của một thị trường toàn cầu hóa Mỗi công ty tổ chức cần phát triển các kỹ năng khả năng và kiến thức để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Sự xuất hiện của một nền kinh tế thế giới mở quá trình toàn cầu hóa sở thích của khách hàng các xa lộ điện tử không ngừng phát triển đang làm tăng sự phụ thuộc và liên kết lẫn nhau giữa các nền kinh tế quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Thị trường ngày càng trở nên phức tạp. Các nền kinh tế phát triển đang trở nên bão hòa và phân hóa sức ép cạnh tranh ngày càng tăng khiến các tổ chức càng cảm nhận những thách thức đối với việc duy trì sự tồn tại và phát triển. Điều đó đòi hỏi nhà quản trị phải phát triển các kỹ năng để đáp ứng với những sức ép tác động đến mọi công ty qui mô khác nhau. Thị trường toàn cầu ngày nay có qui mô 6 tỷ dân và theo ước tính của Liên hợp quốc đến năm 2050 sẽ lài0 tỷ người. Giá trị thương mại của thị trường này đã vượt qua con số 7 ngàn tỷ USD và chỉ riêng dịch vụ ước tính là 1 5 ngàn tỷ. Có thể hầu hết người dân trên thế giới không thể mường tượng ra con số khổng lồ này nhưng nó chính là một dấu hiệu quan trọng để hiểu về qui mô chi tiêu trên thị trường toàn cầu ngày nay. Giá trị toàn cầu đang ngày một tăng nhanh chóng phản ánh sự gia tăng nhu cầu trên khắp các thị trường. Sự giàu có và nhu cầu tăng lên điều đó cũng có nghĩa là ngày nay khách hàng đang tích cực săn tìm sự lựa chọn trên khắp quả đất. Hành động đó đang thúc đẩy cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty nhằm giành giật thu nhập. Đặc biệt các công ty ở những nước đang có tốc độ phát triển cao như ở Châu Á Nam Mỹ Đông Âu họ đang cố tìm kiếm các thị truờng mới trên toàn cầu như thế chính họ đang là các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường toàn cầu ngày nay Tăng dân số cùng với sự giàu có đã tạo ra một văn hóa trẻ toàn cầu . Trong nhiều nước hơn một nửa dân số là người trưởng thành tạo nên những thị trường độc thân thị trường trẻ tuổi rất lớn. Khắp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN