TAILIEUCHUNG - NGHỆ THUẬT CA TRÙ

Nghệ thuật ca trù đã có mặt trên dải đất Việt Nam từ trên 10 thế kỷ. Bộ Việt Thông sử giám cương mục chép việc tháng 8 năm Ất sửu (1025) Lý Thái Tổ chính thức đặt chức quản giáp để quản lý các giáo phường và tuyển đào kép ca trù vào cung lập ra Ban nữ nhạc. Trên các bức chạm thời Lý hiện nay còn thấy rất rõ những cảnh vũ nữ dâng hoa, nhạc công (nam) vừa mú vừa gảy đàn, thổi sáo, đánh trống Các bức chạm ở các chùa Phật Tích (Hà Bắc),. | NGHỆ THUẬT CA TRÙ Nghệ thuật ca trù đã có mặt trên dải đất Việt Nam từ trên 10 thế kỷ. Bộ Việt Thông sử giám cương mục chép việc tháng 8 năm Ât sửu 1025 Lý Thái Tổ chính thức đặt chức quản giáp để quản lý các giáo phường và tuyển đào kép ca trù vào cung lập ra Ban nữ nhạc. Trên các bức chạm thời Lý hiện nay còn thấy rất rõ những cảnh vũ nữ dâng hoa nhạc công nam vừa mú vừa gảy đàn thổi sáo đánh trống. Các bức chạm ở các chùa Phật Tích Hà Bắc Thái Lạc Hải Hưng Hoàng Xá Hà Nam Ninh và ở các đình như đình Hương Canh Vĩnh Phú cho chúng ta tìm lại được một số đường nét của các điệu múa Bài Bông Đại Thạch với cách phục sức hoá trang của các diễn viên ca trù thời Trần và thời Lê. Riêng cái tên ca trù hiểu cho đúng nghĩa đã nói lên nguồn gốc hết sức xa xưa của môn nghệ thuật này. ca là ca hát gồm cả đàn phách và các nhạc cụ kèm theo trù là trò vui trù là biến âm của tiếng trò như Động Thiên Trù là Động Trò làng Phương Trù là làng Trò chợ Đông Trù là chợ Trò gồm cả tiết mục múa nhào lộn kéo co cách điệu hề vai Thầy Bèo . Cả làng chạ có một phường nghệ thuật tổng hợp như vậy. Đó là vì văn hoá thời đó chưa phát triển cao nghệ thuật chưa phân ngành tạo thành từng môn riêng biệt được. Dưới các vương triều phong kiến đặc biệt dưới ba triều Lý Trần Lê ca trù phát triển rất nhanh nhiều vua chúa vương hầu đại khoa tham gia sáng tác nhạc múa ca trù như các vua Lý Cao Tông Trần Thánh Tông chiêu văn vương Trần Nhật Duật tác giả điệu múa Bài Bông phục vụ cho hội lớn ba ngày Thái bình diên yến ăn mừng chiến thắng quân Nguyên . Dưới thời các chúa Trịnh nhiều vị vua rất trọng chữ Nôm và nghệ thuật dân tộc điển hình là Trịnh Cương Trịnh Sâm tác giả điệu Thát Nhạc và các bài Thổng Thiên Thai . Trong dân gian nhất là ở vùng nông thôn ca trù cũng phát triển rất cao. Ca trù được dùng chính thức để tế thần ca ngợi thành hoàng làng chúc phúc cho dân làng và khuyến khích việc học hành canh cửi. Hội làng mở vào mùa xuân đánh đu đánh vật bơi chải thả chim. không thể thiếu tiếng hát ca trù nơi cửa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN