TAILIEUCHUNG - Bí quyết trở thành chuyên gia tư vấn khách hàng

Lựa chọn một lĩnh vực cụ thể Tất nhiên, ít ai học luật mà có thể tư vấn đầu tu chứng khoán cho khách hàng, cũng chẳng ai học kinh doanh ra lại đi tư vấn tâm lý. Những chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia ấy không thể có nếu bạn muốn là một tư vấn viên chuyên nghiệp. Gõ cửa chào hàng Trước khi chọn ra những Công ty, cá nhân cần đến dịch vụ của bạn, hãy tìm biểu kỹ thị trường dành cho chuyên môn của mình, lập danh sách những khách hàng tiềm. | Bí quyết trở thành chuyên gia tư vấn khách hàng ỉ Lựa chọn một lĩnh vực cụ thể Tất nhiên ít ai học luật mà có thể tư vấn đầu tu chứng khoán cho khách hàng cũng chẳng ai học kinh doanh ra lại đi tư vấn tâm lý. Những chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia ấy không thể có nếu bạn muốn là một tư vấn viên chuyên nghiệp. Gõ cửa chào hàng Trước khi chọn ra những Công ty cá nhân cần đến dịch vụ của bạn hãy tìm biểu kỹ thị trường dành cho chuyên môn của mình lập danh sách những khách hàng tiềm năng nhất và thường xuyên theo dõi hoạt động của họ. Khi đã hiểu kỹ về đối tác hãy nhấc máy điện thoại lên. Sắp xếp được một cuộc hẹn đầu tiên bạn đã chạm một tay tới thành công. Khi đó nhớ khai thác vấn đề tìm hiểu kỳ vọng và giới hạn thời gian của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng ruột Khi bắt đầu làm một nhà tư vấn hãy tập trung tâm trí vào việc tìm lấy ít nhất đôi ba khách hàng tin cậy những người sẻ cung cấp đủ việc làm cho bạn. Họ sẽ là nguồn sống để bạn nuôi ý chí tiếp tục lên danh sách và theo đuổi những mục tiêu khác lớn hơn. Chào hàng hấp dẫn Hãy vẽ ra một bức tranh màu hồng cho tương lai của vấn đề bạn đang giải quyết giúp khách hàng. Lời chào hàng là hành trang cho bạn tiến tới việc đặt bút ký hợp đồng nhanh hơn. Nó đòi hỏi sự chi tiết cụ thể. Những hứa hẹn trừu tượng sẽ không mang lại gì cho cả bạn và khách .