TAILIEUCHUNG - Lênin chống bênh quan liêu bao che tham nhũng

Sau những năm tháng gian khổ, lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền Xô-viết, đã kết luận rằng: Giành được chính quyền đã khó, giữ được chính quyền lại càng khó hơn. | CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU BAO CHE THAM NHŨNG Nguồn Sau những năm tháng gian khổ lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ Đảng bảo vệ chính quyền Xô-viết đã kết luận rằng Giành được chính quyền đã khó giữ được chính quyền lại càng khó hơn. Hiện thực của Liên Xô Đông Âu những năm 1989-1991 một minh chứng đau lòng đã một lần nữa tái khẳng định điều đó. Liên Xô - một siêu cường thế giới ở đó có một Đảng Cộng sản ra đời rất sớm lớn mạnh nhanh chóng từng đững vững trong các trận cuồng phong bão tố và đã chiến thắng huy hoàng. Nhưng sau một thế kỷ Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị giải tán và sau ba phần tư thế kỷ Liên bang Xô-viết đã tan vỡ. Sự kiện chấn động trời đất đó nhắc nhở và lưu ý chúng ta rằng giành được chính quyền mới chỉ là bắt đầu giữ và củng cố được chính quyền vững mạnh để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đích thực mới là nội dung cốt lõi là việc lâu dài đầy khó khăn và không một phút được lơ là. Theo thì bảo vệ chính quyền cách mạng bảo vệ Đảng Cộng sản ít nhất có ba loại việc lớn. Một là chống giặc ngoài hai là trấn áp thù trong và ba là phải làm cho nội bộ Đảng trong sạch vững mạnh ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân. Một khi đã đập tan được các cuộc xâm lăng đã trấn áp một cách căn bản bọn phản cách mạng thì chính loại việc thứ ba làm cho nội bộ Đảng trong sạch vững mạnh gắn bó với nhân dân lại là việc không đơn giản và phải được đặt lên hàng đầu. Ở mặt trận này không có khói súng nhưng vô cùng gian khổ và đầy tính quyết liệt. Đôi khi trong cảnh đầu rơi máu chảy thịt nát xương tan trước họng súng quân thù mà chiến sĩ cách mạng vẫn hiên ngang vượt qua nhưng đứng trước một ham muốn một sự cám dỗ tầm thường lại không bước qua nổi. Có nhiều thứ bệnh tật tệ nạn đã làm cho một số cán bộ đảng viên vấp ngã. Trong đó đã liệt kê quan liêu và tham nhũng hối lộ la hai loại tệ nạn nguy hiểm giết người êm ái . Người nói Toàn bộ công việc của tất cả các cơ quan kinh tế của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN