TAILIEUCHUNG - Trung tâm văn hóa - Du lịch của cả nước

Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố trẻ trung và hiện đại mới 300 năm tuổi, song trong lòng thành phố đã chứa đựng biết bao giá trị văn hoá nhân văn - văn hoá lịch sử được kết tinh và thăng hoa từ sự giao lưu của nhiều nền văn hoá khác nhau trên nền tảng văn hoá mang đậm bản sắc Việt Nam . Đặc điểm văn hoá Sài Gòn xưa và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay là sự thể hiện khá độc. | Phát huy kết quả đạt được của năm 2007, năm 2008 du lịch thành phố tiếp tục khai thác lợi thế so sánh để tập trung phát triển và đa dạng hoá các loại sản phẩm du lịch vốn là thế mạnh (du lịch mua sắm, du lịch văn hoá lịch sử, du lịch MICE, du lịch sinh thái). Phát huy lợi thế là trung tâm trung chuyển khách trong nước và với các nước trong khu vực, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trong đó, chú trọng các kênh báo chí truyền thông trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao, tổ chức tốt các sự kiện du lịch định kỳ (Ngày hội du lịch, Lễ hội Trái cây Nam bộ, Triển lãm Du lịch quốc tế ITE, Liên hoan Món ngon các nước), tổ chức và tham gia các sự kiện ngoài nước nhằm chủ động quảng bá hình ảnh điểm đến ngay tại nước sở tại; tăng cường hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước nhằm thực hiện kết nối sản phẩm, liên kết quảng bá, tranh thủ hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực; công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hoá đội ngũ, đặc biệt chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao hịệu lực quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính, chú trọng nâng cao vai trò của hiệp hội du lịch thành phố cũng như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; xây dựng môi trường du lịch ngày càng văn minh thân thiện.