TAILIEUCHUNG - Báo chí cách mạng

"Trên thực tế trước và sau năm 1975, toàn bộ báo chí hiện nay ở miền Nam đều “chui từ ống tay áo” của báo chí miền Bắc. Chắc không ai giận khi tôi nói điều này cả. Nếu đi sâu vào nghiên cứu, ngay cả những tờ báo hiện nay được coi là thành công như Thanh Niên, Tuổi Trẻ thì những người làm báo ấy vẫn từ báo chí cách mạng mà ra, chứ đâu phải “từ trên trời rơi xuống”." | Báo chí cách mạng là nguồn mạch của văn hóa đương đại Việt Nam Trên thực tế trước và sau năm 1975 toàn bộ báo chí hiện nay ở miền Nam đều chui từ ống tay áo của báo chí miền Bắc. Chắc không ai giận khi tôi nói điều này cả. Nếu đi sâu vào nghiên cứu ngay cả những tờ báo hiện nay được coi là thành công như Thanh Niên Tuổi Trẻ thì những người làm báo ấy vẫn từ báo chí cách mạng mà ra chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống . Giáo sư Đỗ Quang Hưng nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo Viện KHXH Việt Nam . Phóng viên PV Chiến tranh đã chấm dứt hơn ba mươi năm qua Cách mạng Việt Nam cũng đã chiến đấu ngót nghét một thế kỷ và làm xong phận sự của mình. Nhưng thuật ngữ báo chí cách mạng vẫn được sử dụng nhiều trong học thuật cũng như trong dân chúng. Phải chăng vì tình cảm quá sâu nặng với một thời kỳ tang thương nhưng quá đỗi hào hùng đã khiến người làm báo lẫn người đọc không thể quên được dòng báo chí đó. Thưa giáo sư ông có suy nghĩ gì về ý nghĩa sâu xa và lâu dài của khái niệm ấy không GS Đỗ Quang Hưng ĐQH Nói cho cùng báo chí cách mạng là hoá thân của báo chí đương đại ngày hôm nay. Tuy vậy tôi có một suy ngẫm khá thú vị Từ cách mạng được sử dụng như một dòng báo thoát thai từ chế độ thuộc địa hoạt động khó khăn có khi xuất hiện từ bên ngoài nước nhen nhóm từ những tờ báo đơn sơ đến mức không thể đơn sơ được nữa in sáp in litô. . Nó có những giá trị không nhỏ trong cuộc Cách mạng của chúng ta. Nói như những nhà cách mạng quốc tế thì đứng về tuyên truyền và cổ động tập thể thì đúng là báo chí Việt Nam thuộc loại điển hình. Hơn nữa hiếm có người cách mạng nào lại thích làm báo như người Việt Nam kể cả trong tù. Các nhà cách mạng các nước có điều kiện hơn ở ta thì họ viết .