TAILIEUCHUNG - 4 cách lắng nghe giúp thành công trong bán hàng Lắng nghe là yếu tố quan trọng khi

4 cách lắng nghe giúp thành công trong bán hàng Lắng nghe là yếu tố quan trọng khi liên hệ với đối tác hay khách cứ cuộc mua bán hay trò chuyện nào cũng có hai yếu tố: hỏi và trả lời. Nếu bạn làm cả hai đều tốt, bạn sẽ lấy được lòng tin và mối quan hệ tốt. Bằng cách hỏi những câu đúng lúc đúng chỗ, bạn có thể làm hé mở những gì mà đối tác cần hay tìm ra nhu cầu thực sự của khách hàng. Hãy lắng nghe các sự kiện, cảm giác, niềm. | 4 cách lăng nghe giúp thành công trong bán hàng Lắng nghe là yếu tố quan trọng khi liên hệ với đối tác hay khách cứ cuộc mua bán hay trò chuyện nào cũng có hai yếu tố hỏi và trả lời. Nếu bạn làm cả hai đều tốt bạn sẽ lấy được lòng tin và mối quan hệ tốt. Bằng cách hỏi những câu đúng lúc đúng chỗ bạn có thể làm hé mở những gì mà đối tác cần hay tìm ra nhu cầu thực sự của khách hàng. Hãy lăng nghe các sự kiện cảm giác niềm tin và mong muốn để nghe và sắp xếp các câu hỏi tiếp theo một cách phù hợp. Hãy lắng nghe cẩn thận và không được vội vã. Những khoảng lặng để suy nghĩ cũng là một phần trong các cuộc giao tiếp bình thường. Nhiều nhà doanh nghiệp quan tâm tới khách hàng và nhờ đó họ bán được hàng nhanh chóng. Đây cũng là những phương thức để đầu óc nghỉ ngơi trong những buổi gặp khách hàng đầu tiên đầy căng thẳng. Thay vì suy nghĩ về buổi gặp gỡ tay đôi của bạn hay cuộc gọi điện cho khách hàng tiềm năng hãy thực hành việc bán hàng theo kiểu tư vấn. Nhờ vậy bạn có thể khám phá và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng một cách thân thiện và tránh xung đột. Sự chú ý của bạn nên rộng hơn. Cuộc nói chuyện của bạn không nên tập trung vào Cái mà tôi chào bán mà nên tập trung vào Cái mà bạn nhận được. Hãy mở đầu cuộc nói chuyện một vài ích lợi chính thúc đẩy khách hàng tiềm năng tới gặp bạn. Sau đó nghệ thuật hỏi các câu hỏi đóng và mở sẽ giúp bạn phát hiện được khách hàng tiềm năng cần gì và hy vọng gì. Tín hiệu cho một cuộc gặp gỡ thành công là khách hàng của bạn nói phần chủ yếu. Trước buổi gặp hay gọi điện tiếp theo bạn nhất thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng những câu hỏi mà bạn sẽ nêu ra. Các câu hỏi đóng sẽ giúp khởi động cuộc nói chuyện tốt nhất. Những câu hỏi này sẽ được trả lời bằng một sự kiện hoặc có hay không . Chẳng hạn nếu công ty bạn chuyên cung cấp các giải pháp mạng vi tính những câu hỏi đóng bạn có thể đưa ra là Hãng nào hiện đang cung cấp dịch vụ cho bạn hay Các máy vi tính trong văn phòng bạn đã kết nối với nhau chưa Các câu hỏi mở nhằm giúp bạn biết .