TAILIEUCHUNG - Tài liệu nhập môn lịch sử triết học

"Nhập môn lịch sử triết học" của nhà nghiên cứu lịch sử triết học nổi tiếng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên - V V. Xôcôlốp - đã được sử dụng như một giáo trình cho sinh viên khoa triết học của các trường đại học tổng hợp thuộc Liên bang Nga. Trong cuốn sách này, Giáo sư, Tiến sĩ V. V. Xôcôlốp đã đưa ra một quan niệm mới về triết học với tư cách lịch sử triết học mà có ý kiến cho là còn xuất sắc. | mA 1 A. I A. 1 1 A A I Tài liệu nhập môn lịch sử triêt học Phân 1 Nhập môn lịch sử triết học của nhà nghiên cứu lịch sử triết học nổi tiếng Giáo sư Tiến sĩ Khoa Triết học Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên - V V. Xôcôlốp - đã được sử dụng như một giáo trình cho sinh viên khoa triết học của các trường đại học tổng hợp thuộc Liên bang Nga. Trong cuốn sách này Giáo sư Tiến sĩ V. V. Xôcôlốp đã đưa ra một quan niệm mới về triết học với tư cách lịch sử triết học mà có ý kiến cho là còn xuất sắc hơn cả quan niệm của Cantơ và Hêghen. Không chỉ thế trong cuốn sách này ông còn đưa ra quan điểm coi lịch sử triết học như là triết học trong quá trình phát triển lịch sử của nó và nhiều tư tưởng độc đáo liên quan đến tính đặc thù của tri thức triết học đến nhận thức triết học và lịch sử của nó. Ngay sau khi ra mắt độc giả cuốn sách này đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá nhận xét phê bình của các học giả có tên tuổi. Tạp chí Những vấn đề triết học Nga đã tổ chức một Hội thảo khoa học với tiêu đề Triết học với tư cách lịch sử triết học . Nội dung của Hội thảo này đã được đăng tải trên một loạt số Tạp chí Triết học trong năm 2007. Ban biên tập Tạp chí Triết học đã nhận được nhiều ý kiến hoan nghênh và đề nghị cho đăng toàn văn nội dung cuốn sách của Giáo sư Tiến sĩ V. - Nhập môn lịch sử triết học . Đáp ứng nguyện vọng này của đông đảo độc giả Việt Nam bắt đâu từ số này Tạp chí Triết học sẽ cho đăng tải bản dịch toàn văn cuốn sách của Phó giáo sư Tiên sĩ Trân Nguyên Việt Phó giáo sư Tiến sĩ Đặng Hữu Toàn hiệu đính như một tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học nhất là lịch sử triết học ở nước ta. Toà soạn Tạp chí Triết học hy vọng nhận được nhiều ý kiến trao đổi của đông đảo độc giả để có được bản dịch hoàn hảo và những ý kiến trao đổi về các vấn đề đặt ra trong cuốn sách này. Thế giới quan và triết học với tư cách những hiện tượng chung nhất của văn hóa tinh thần Triết học là một thành tố rất cổ của văn hóa tinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN